VỀ EDUVIET

Tầm nhìn

Trở thành một tổ chức tư vấn quản lý và đào tạo kiểu mới ở Việt Nam và có uy tín trên thế giới, góp phần phát triển thế giới tốt đẹp hơn.

Sứ mệnh

1. Với khách hàng: Lấy khách hàng làm trung tâm, giúp khách hàng chuyển đổi, phát triển theo hướng tốt đẹp nhất có thể.
2. Với đối tác: Liên tục tạo ra giá trị mới cho mỗi bên và cho cộng đồng.
3. Với các thành viên của mình: Tôn trọng sự đa dạng và sáng tạo của các thành viên, giúp mỗi thành viên phát huy sức mạnh của bản thân (Tâm và Trí), thực hiện sứ mệnh riêng và đóng góp thực hiện sứ mệnh chung của Eduviet.

Giá trị cốt lõi

Chính trực, Sáng tạo, Chia sẻ.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
SỰ KHÁC BIỆT

Eduviet nỗ lực duy trì sự khác biệt và vị thế dẫn đầu trong ngành tư vấn quản lý và đào tạo trên thị trường nhờ các yếu tố chuẩn mực toàn cầu, phát triển bền vững và phụng sự xã hội.

Chúng tôi cung ứng các giải pháp, dịch vụ cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp theo chuẩn mực toàn cầu nhằm giúp khách hàng gia tăng khả năng cạnh tranh trong toàn cầu hóa và kỷ nguyên số.

Chúng tôi áp dụng tiếp cận Why – How – What và chiến lược đại dương xanh để không chỉ mang lại lợi ích và trải nghiệm mới cho khách hàng mà còn giảm thiểu rủi ro do cạnh tranh cho các bên tham gia.

Chúng tôi hoạt động nghề nghiệp với tinh thần phụng sự xã hội, mỗi thành viên và đối tác của Eduviet đều coi phụng sự xã hội vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui trong công việc và cuộc sống.

ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH

Eduviet hợp tác với các tổ chức đào tạo uy tín trên thế giới để cung cấp các chương trình đào tạo lãnh đạo, quản trị kinh doanh và quản trị nhân sự cao cấp cho doanh nhân, nhà lãnh đạo, nhà quản lý và người đi làm ở Việt Nam.