VỀ EDUVIET

Tầm nhìn

Trở thành một tổ chức tư vấn quản lý và đào tạo kiểu mới ở Việt Nam và có uy tín trên thế giới, làm không gian sáng tạo, học tập và phát triển của thế hệ Y và Z, cải thiện chất lượng cuộc sống cho mỗi thành viên của mình, góp phần phát triển Việt Nam hùng cường.

Sứ mệnh

Giúp người Việt và doanh nghiệp Việt thay đổi, thích ứng và thành công trong kỷ nguyên 4.0.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
GIÁ TRỊ

Eduviet nỗ lực duy trì sự khác biệt và vị thế đẫn đầu trong ngành tư vấn quản lý và đào tạo tại Việt Nam nhờ các giá trị chuẩn mực toàn cầu, phát triển bền vững và phụng sự xã hội.

Chúng tôi cung ứng các giải pháp, dịch vụ cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp theo chuẩn mực toàn cầu nhằm giúp khách hàng gia tăng khả năng cạnh tranh trong toàn cầu hóa và kỷ nguyên 4.0.

Chúng tôi áp dụng tiếp cận Why – How – What và chiến lược đại dương xanh để không chỉ mang lại lợi ích và trải nghiệm mới cho khách hàng mà còn giảm thiểu rủi ro do cạnh tranh cho các bên tham gia.

Chúng tôi hoạt động nghề nghiệp với tinh thần phụng sự xã hội, mỗi thành viên và đối tác của Eduviet đều coi phụng sự xã hội vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui trong công việc và cuộc sống.

ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH

Eduviet hợp tác với các tổ chức đào tạo uy tín trên thế giới để cung cấp các chương trình đào tạo lãnh đạo, quản trị kinh doanh và quản trị nhân sự cao cấp cho doanh nhân, nhà lãnh đạo, nhà quản lý và người đi làm ở Việt Nam.