Lập kế hoạch nhân lực dài hạn trong doanh nghiệp

Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiệp

Quá trình hoạch định nguồn nhân lực cần được thực hiện trong mối liên hệ mật thiết với quá trình hoạch định và thực hiện các chiến lược và chính sách kinh doanh của doanh nghiệp. Thông thường, quá trình lập kế hoạch nhân lực được thực hiện theo sơ đồ sau đây:

Dựa vào sơ đồ này, những vấn đề chúng ta cần lưu ý và phân tích trong quá trình hoạch định, lập kế hoạch nhân sự dài hạn là:

1). Phân tích môi trường, xác định mục tiêu và chiến lược cho doanh nghiệp.

quy trình kế hoạch hóa nguồn nhân lực

2). Phân tích hiện trạng quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

3). Dự báo khối lượng công việc (đối với các mục tiêu, kế hoạch dài hạn, trung hạn) hoặc xác định khối lượng công việc và tiến hành phân tích công việc (đối với các mục tiêu, kế hoạch ngắn hạn).

4). Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực (đối với các mục tiêu, kế hoạch dài hạn, trung hạn) hoặc xác định nhu cầu nguồn nhân lực (đối với các mục tiêu kế hoạch ngắn hạn).

5). Phân tích quan hệ cung cầu nguồn nhân lực, khả năng điều chỉnh, và đề ra các chính sách, kế hoạch chương trình thực hiện giúp cho doanh nghiệp thích ứng với các nhu cầu mới và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

6). Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện.

Còn dựa vào đâu để đánh giá sự ảnh hưởng của nó đến nguồn nhân sự dài hạn thì tùy vào từng tình hình hoạt động của công ty mới có những đánh giá cụ thể những tác động này.

Môi trường kinh doanh không những ảnh hưởng mà là ảnh hưởng rất lớn đến công tác hoạch định nhân sự của doanh nghiệp. Cụ thể, môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến chiến lược, mà theo quy trình và sơ đồ trên, chiến lược ảnh hưởng toàn bộ đến các hoạt động hoạch định nhân sự. Ngoài ra, môi trường kinh doanh còn ảnh hưởng đến công tác quản lý nguồn cung nhân sự, sự luân chuyển nhân sự và quản lý nhân tài.

Nguồn: EduViet tổng hợp

Nghề nhân sự chuyên nghiệp

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mã bảo mật *