Khai giảng khóa “Giám đốc phát triển nguồn nhân lực”

Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiệp

Trong tổ chức quản lý Doanh nghiệp thì Quản trị nhân sự giữ một vai trò rất quan trọng để đi tới thành công, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay. Xây dựng chiến lược về nhân sự có định hướng lâu dài sẽ là nền tảng, là căn cứ cho các kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Thực tế này đòi hỏi các Giám đốc, Trưởng phòng nhân sự trong mỗi doanh nghiệp phải có được kiến thức, kĩ năng tư duy chiến lược trong hoạt động Quản trị nguồn nhân lực.

Nhận thức được vấn đề này, Eduviet đã xây dựng và triển khai thành công chương trình đào tạo “Giám đốc phát triển nguồn nhân lực”. Thông qua chương trình đào tạo, Eduviet mong muốn hoàn thiện hơn kiến thức và kĩ năng của các Giám đốc, Trưởng phòng nhân sự của các Doanh nghiệp.

Ngày 21/05/2010, Eduviet đã tổ chức khai giảng chương trình đào tạo “Giám đốc phát triển nguồn nhân lực” trong không khí thân mật tại Cafe HR tầng 1, Eduviet Building. Chương trình đã thu hút được sự tham dự của, Giám đốc nhân sự, trưởng phòng từ các doanh nghiệp lớn như: Viettel, Goldsun, Tiếp vận Thăng Long, Đức Việt…Chương trình khai giảng độc đáo của Eduviet đã tạo được cảm giác thân thiết giữa các học viên trong khóa học. Điều này sẽ giúp nâng cao hiệu quả học tập, đặc biệt là hiệu quả quá trình trao đổi thảo luận trong chương trình đào tạo.

Sau 30 phút khai giảng và làm quen thân mật tại HR cafe, các học viên tham dự buổi học đầu tiên tại tầng 4, Eduviet Building. Sau buổi học đầu tiên, khóa đào tạo đã nhận được những phản hồi tích cực từ học viên.

Với những thành công ban đầu của chương trình đào tạo, Eduviet sẽ không ngừng áp dụng những kiến thức và phương pháp giảng dạy sáng tạo, hiệu quả với mong muốn “Các doanh nghiệp, nơi có các Giám đốc, Trưởng phòng nhân sự là học viên tại Eduviet sẽ có những đột phá thành công trong công tác Quản trị nhân sự”.

Eduviet tiếp tục khai giảng chương trình đào tạo “Giám đốc phát triển nguồn nhân lực “ vào tháng 28/07/2010. Để biết thêm thông tin chi tiết về khóa học, các cá nhân, tổ chức vui lòng liên hệ :

Phòng Đào tạo EduViet, số 19, đường Trung Yên 1, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội,
ĐT: 04 7855518/ext:11,14,18, email: daotao@eduviet.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

H.Điệp

Nghề nhân sự chuyên nghiệp

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mã bảo mật *