Khởi động dự án tư vấn cho công ty TDIS

Áp dụng luật lao động 2019 trong doanh nghiệp

Trong năm 2017, Hội đồng Chuyên gia Eduviet tập trung thay đổi cách thức triển khai các dự án tư vấn. Theo đó, các dự án tư vấn được triển khai theo hình thức tư vấn chuyển giao công nghệ để có thể hõ trợ tối đa được các đối tác của Eduviet. Theo phương tư vấn chuyển giao, quy trình triển khai dự án được triển khai gồm.

Ngày 7/4/2017, Công ty Cổ phần Tư vấn giáo dục Việt Nam (EduViet) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Hạ tầng Viễn thông (TDIS) đã chính thức khởi động dự án Tư vấn Hoàn thiện hệ thống mô tả công việc và hệ thống đánh giá hoàn thành công việc. Mục tiêu tổng thể của dự án là hoàn thiện mô tả công việc và xây dựng hệ thống đánh giá theo KPI để phục vụ cho chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Hạ tầng Viễn thông (TDIS).

Dự án Tư vấn Hoàn thiện hệ thống mô tả công việc và hệ thống đánh giá được triển khai theo 2 giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Đào tạo inhouse hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện MTCV nhằm xây dựng hệ thống MTCV và tiêu chuẩn chức danh chuyên môn trong phạm vi dự án

– Giai đoạn 2: Đào tạo inhouse, hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện hệ thống KPI cấp cá nhân nhằm xây dựng bộ tiêu chí KPI đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các chức danh và quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc.

Dự án tư vấn được tiến hành theo phương án tư vấn chuyển giao, nghĩa là cách thức xây dựng toàn bộ các mô tả công việc và hệ thống đánh giá KPI cấp độ cá nhân được triển khai thông qua quá trình cùng triển khai giữa Ban lãnh đạo, các trưởng đơn vị, các chức danh của công ty với Nhóm chuyên gia của dự án. Eduviet đóng vai trò cung cấp công cụ, hướng dẫn phương pháp, cung cấp thông tin, cùng trao đổi để đưa ra các cách thức giúp cán bộ công nhân viên của công ty trong quá trình tạo ra được sản phẩm và nắm bắt được kỹ thuật, cách thức triển khai.

Với cách thức triển khai tư vấn chuyển giao, dự án Tư vấn Hoàn thiện hệ thống mô tả công việc và hệ thống đánh giá hoàn thành công việc kỳ vọng sẽ giúp công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Hạ tầng Viễn thông (TDIS) hoàn thiện hệ thống, tăng cường năng lực tạo sự tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Hạ tầng Viễn thông được biết đến với tên gọi là TDIS thành lập ngày 8/6/2007, với hai cổ đông sáng lập chính là Công ty TNHH Xây dựng và Lắp đặt Kỹ thuật Kinh Đô và Công ty Tài chính Bưu điện(PTF) – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Công ty được thành lập với định hướng chiến lược là nhà đầu tư, cung cấp các dịch vụ hạ tầng viễn thông- truyền hình trong khu dân cư, các tổ hợp cao tầng và khu đô thị thông qua việc hợp tác kinh doanh với đối tác, khách hàng, các nhà cung cấp dịch vụ, các chủ đầu tư bất động sản và khu đô thị.

Với cam kết không ngừng nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và đối tác; với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và mạng lưới Chi nhánh Văn phòng đặt tại khắp các cùng miền trên cả nước, TDIS đã trở thành một trong những thương hiệu mạnh, có uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hạ tầng viễn thông và dịch vụ kỹ thuật viễn thông trọn gói cho hầu hết các nhà khai thác viễn thông hàng đầu của Việt Nam.

Website: www.tdis.vn

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mã bảo mật *