Khóa HọcThời LượngHọc PhíNgày Khai Giảng
Tiền lương cơ bản (Chủ nhật)4 buổi2.000.000 VNĐ01/11/2020
Tuyển dụng nhân sự cơ bản (Thứ 2, 4, 6)4 buổi2.000.000 VNĐ02/11/2020
Hướng dẫn Áp dụng Quy định mới của Bộ Luật lao động Năm 2019 trong QTNS doanh nghiệp4 buổi3.000.000 VNĐ
(Có ưu đãi)
07&08/11/2020
Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiệp (Chủ nhật)4 buổi2.000.000 VNĐ15/11/2020
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K139 (Chủ nhật)20 buổi6.900.000 VNĐ
(Có ưu đãi)
22/11/2020
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Chủ nhật)3 buổi 1.500.000 VNĐ22/11/2020
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K140 (Thứ 2, 4, 6)20 buổi6.900.000 VNĐ
(Có ưu đãi)
30/11/2020
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Thứ 2, 4, 6)3 buổi1.500.000 VNĐ30/11/2020

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY