Yếu tố xây dựng văn hoá làm việc hiệu suất cao

Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiệp

Có một sự thật rằng hầu hết các tổ chức đều muốn có một văn hóa làm việc hiệu suất cao trong nội bộ của họ, nhưng tiếc là có rất ít ý tưởng về những gì họ cần làm để đạt được điều này.

Các lãnh đạo luôn kỳ vọng về việc thu nhận được nhiều hiệu quả trong công việc cũng như lợi nhuận. Các nhà quản trị nhân sự cũng hiểu rất rõ về điều này để xây dựng một nền văn hóa làm việc mang lại hiệu suất cao cho tổ chức.

Thế nào là văn hóa làm việc hiệu suất cao?

Văn hóa làm việc hiệu suất cao tồn tại trong một tổ chức chính là nơi có sự cam kết ở tất cả các cấp để đảm bảo rằng tất cả khía cạnh của cơ sở tổ chức cần thiết cho sự xuất sắc, chứ không chỉ nơi mà các thành viên tập trung vào “hoàn tất công việc” là đủ.

Yếu tố quan trọng để xây dựng văn hóa hiệu suất cao.

Dưới đây là một số yếu tố quan trọng cần lưu ý dành cho các doanh nghiệp muốn xây dựng văn hóa hiệu suất cao:

Tầm nhìn và giá trị (Vision and values)

Trong trường hợp công ty không có cam kết rõ ràng về làm việc hiệu suất cao như là một phần sứ mệnh được tuyên bố của tổ chức (hoặc tầm nhìn), thì thật khó để thấy văn hóa làm việc được xem trọng.

Hệ thống và cấu trúc (Systems and structures)

Các tổ chức trong nhiều thập kỷ qua đã có quá nhiều sự phụ thuộc vào các quy trình đánh giá hiệu suất làm việc hàng năm với các nhân viên như là phương pháp chính. Trong khi đó, một hệ thống thì chỉ đơn thuần là một hệ thống. Tùy đặc thù của công ty mình mà các nhà quản lý nhân sự cần phải có kế hoạch và chiến lược đào tạo riêng để quản lý hiệu suất trong tổ chức, từ đó giúp nhân viên của mình thành công hơn.

Uy tín và khả năng (Capability and credibility)

Tất cả các hệ thống trên thế giới sẽ chỉ tốt khi những làm việc ở đó có ảnh hưởng tốt đối với hệ thống và cấu trúc đó. Việc các nhà lãnh đạo cấp cao (và tất cả các nhà lãnh đạo các cấp hơn) có khả năng lãnh đạo và quản lý hiệu suất (cũng như truyền cảm hứng cho hiệu suất cao) rất quan trọng. Tuy nhiên, ngay cả với các nhà lãnh đạo và nhà quản lý có khả năng cao, các tổ chức cần phải thường xuyên theo dõi các cá nhân này có “độ tin cậy” cần thiết so với phần còn lại của tổ chức không. Họ có đang thực hiện theo cách tạo ra sư cộng hưởng với ‘thần chú’ hiệu suất cao hay không?

Lời khuyên xây dựng văn hóa làm việc hiệu quả cao dành cho các nhà quản trị nhân sự nhân sự:

  • Cần phải rất rõ ràng trong các khía cạnh của văn hóa làm việc hiệu suất cao, định nghĩa được nó, khẳng định nó có ý nghĩa ra sao cho tất cả mọi người trong tổ chức của bạn.
  • Việc đo lường liên tục so với các chỉ số văn hóa làm việc hiệu suất cao là rất quan trọng. Hãy thử để đo lường nó với những sự tích cực chứ không phải sự tiêu cực.
Nghề nhân sự chuyên nghiệp

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mã bảo mật *