Top 3 phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương chuyên nghiệp

Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiệp

Với sự tăng trưởng của các doanh nghiệp như hiện nay, việc sai xót và mất thời gian trong việc quản trị nhân sự, tính lương là điều khó tránh khỏi, vậy tại sao những người làm nhân sự không áp dụng công nghệ thông tin giúp quy trình làm việc đạt hiệu?

Hãy cùng Eduviet điểm qua top 3 phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương được sử dụng nhiều nhất hiện nay.

Phần mềm nhân sự – tiền lương BRAVO

Phần mềm quản trị doanh nghiệp BRAVO 7 (ERP-VN) được xây dựng nhằm trợ giúp giải quyết vấn đề quản lý cho các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động quản lý và điều hành nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Những chức năng chính của phần mềm như Quản lý tuyển dụng, quản lý đào tạo, Quản lý nhân sự, quản lý và tính lương.

Phân hệ phần mềm Nhân sự – Tiền lương – BHXH trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, việc theo dõi chi tiết tình hình nhân sự, đánh giá nhân sự. Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp.

Phần mềm nhân sự – tiền lương FTS HRM

FTS HRM là hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý nhân sự & tiền lương cho mọi loại hình doanh nghiệp ở các cấp độ khác nhau. Sản phẩm được phát triển nhằm tối đa hóa lợi ích cho người sử dụng.

Giải pháp của FTS HRM giúp doanh nghiệp giải quyết triệt để bài toán chấm công: Quản lý thời gian làm thêm, quản lý chi tiết từng ca làm việc của từng công nhân, từng phòng ban … tránh tình trạng tính công thiếu, sai cho người lao động. Quản lý chi tiết thông tin nhân viên, tiến trình lịch sử công tác, quá trình luân chuyên, mức lương qua từng giai đoạn thời kỳ…

Cũng giống như các phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương khác, FTS HRM bao gồm những chức năng chính như Quản lý tuyển dụng, Quản lý hồ sơ nhân sự, Quản lý chấm công, Quản lý tiền lương, Quản lý bảo hiểm, Quản lý đào tạo, Quản lý đánh giá, Quản lý tài sản.

Với hệ thống tính toán lương tự động, nhanh chóng tránh tình trạng sai sót trong quá trình tính lương. Với sự kết hợp module chấm công, đánh giá, bảo hiểm đảm bảo đồng bộ, xuyên suốt quá trình quản lý nhân sự tiền lương, thướng và chế độ cho nhân viên.

Phần mềm nhân sự – tiền lương Vnresource

Không chỉ đáp ứng các nghiệp vụ thông thường trong việc quản lý nhân sự như chấm công, tính lương, quản lý thông tin nhân viên… mà Vnresource HRM Pro còn là công cụ để xây dựng hệ thống chức danh, bộ tiêu chuẩn đào tạo, bộ tiêu chuẩn đánh giá, phân tích và hoạch định nguồn lực, quản trị chi phí nhân sự, xây dựng chính sách đãi ngộ giữ chân người tài… cho một doanh nghiệp không chỉ lực lượng nhân sự lớn, nhiều cấp bậc đòi hỏi phải có các nghiệp vụ vô cùng phức tạp mang tính đặc thù riêng của từng ngành mà còn phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu thay đổi chính sách nhân sự từ chính phủ.

Các chức năng chính của phần mềm như phân hệ tuyển dụng, Phân hệ đánh giá, phân hệ nhân sự, phân hệ chấm công, phân hệ lương, phân hệ bảo hiểm. Bên cạnh đó, Vnresource HRM Pro còn cung cấp giải pháp dành cho những công ty lớn có nhiều chi nhánh, Hỗ trợ các chức năng Phân tích Quản trị, Khả năng bảo mật thông tin cấp cao, cung cấp & tư vấn giải pháp quản trị nhân sự thay vì chỉ cung cấp phần mềm.

HRM Pro cung cấp các công cụ hữu hiệu trong việc dự báo tình hình nhân sự trong tương lai giúp doanh nghiệp có nhiều không gian và thời gian cho việc đào tạo, hoạch định và ổn định đội ngũ nhân sự kế cận. Giải pháp của Vnresource giúp xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá  hiệu quả công việc nhân viên (KPI) đầy linh hoạt.

Nghề nhân sự chuyên nghiệp

4 thoughts on “Top 3 phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương chuyên nghiệp

  1. Nguyễn thị Sơn hà says:

    Tôi muốn tìm hiểu về phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương, nâng lương, BHXH…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mã bảo mật *