BSC và KPI Đôi bạn cùng tiến cho doanh nghiệp

BSC & KPI
Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiệp

BSC sẽ giúp nhà lãnh đạo đưa ra được những chiến lược chi tiết và cụ thể tới từng nhân viên. Sau đó KPI sẽ giúp đo lường hiệu quả công việc của từng người, từ đó lãnh đạo có thể dễ dàng đánh giá năng lực và định hướng công việc cho nhân viên của mình.

Nói 1 cách khác đi, hiểu nhân viên, đưa được mong muốn của mình tới gần nhân viên khiến cho các chiến lược của ban lãnh đạo được thực hiện theo đúng định hướng và mục tiêu đã đề ra.

1. Khái quát chung về BSC và KPI

KPI – Key Performance Indicator, là công cụ đo lường hiệu suất làm việc, giúp doanh nghiệp có thể tính toán trước được kết quả và theo dõi quá trình tăng trưởng so với mục tiêu đã đề ra.

BSC – Balance Scoredcard – Hệ thống bảng điểm cân bằng là một hệ thống quản lý chiến lược dựa vào kết quả đo lường và đánh giá, được áp dụng cho mọi tổ chức.

2. BSC & KPI sự kết nối giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược lãnh đạo.

Chiến lược kinh doanh: Chúng có thể là các chiến lược sản phẩm; chiến lược dịch vụ; chiến lược tăng trưởng; chiến lược bạn hàng; hoặc chiến lược marketing.

Còn các nhà lãnh đạo, thường lại chỉ quan tâm đến chiến lược mà mình đề ra, ít khi lưu ý đến những nhân viên – những con người sẽ trực tiếp thực hiện chiến lược đó. Họ tưởng rằng nếu họ chăm chỉ, nhiệt thành thực hiện thì cấp dưới cũng hết mình với trách nhiệm được giao?

Cho nên, 1 nhà lãnh đạo tài ba cần có các chiến lược lãnh đạo song song với các chiến lược kinh doanh. Nói một cách chuyên nghiệp, đó chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa 2 công cụ BSC và KPI.

BSC sẽ giúp nhà lãnh đạo đưa ra được những chiến lược chi tiết và cụ thể tới từng nhân viên. Sau đó KPI sẽ giúp đo lường hiệu quả công việc của từng người, từ đó lãnh đạo có thể dễ dàng đánh giá năng lực và định hướng công việc cho nhân viên của mình. Nói 1 cách khác đi, hiểu nhân viên, đưa được mong muốn của mình tới gần nhân viên khiến cho các chiến lược của ban lãnh đạo được thực hiện theo đúng định hướng và mục tiêu đã đề ra.

Đồng thời, khi KPI có thể cho bạn nhìn thấy trước được kết quả thì các quyết định sẽ dễ dàng và nhanh chóng được đưa ra hơn.

3. Ứng dụng BSC và KPI cho doanh nghiệp Việt Nam

Việc sử dụng công cụ BSC và KPI để đánh giá 1 cách toàn diện hiệu quả kinh doanh ở Việt Nam vẫn còn rất “non nớt”. Hầu như các doanh nghiệp chỉ chú tâm đến phần bề nổi như tiếp thị, chăm sóc khách hàng, doanh thu. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp đã áp dụng 2 công cụ hiện đại này, hiệu quả công việc được thể hiện rõ rệt qua thái độ và ý thức làm việc của nhân viên. Như vây, có thể thấy rằng bộ công cụ BSC và KPI đáng để triển khai rộng rãi tại Việt Nam.

Nguồn: EduViet tổng hợp

Nghề nhân sự chuyên nghiệp

Bình Luận

Bình Luận

2 thoughts on “BSC và KPI Đôi bạn cùng tiến cho doanh nghiệp

  1. Pingback: Kinh nghiệm xây dựng thành công BSC và KPI - Eduviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mã bảo mật *