CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CPO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 34

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Tại sao

Các doanh nghiệp thành công có một điểm chung là xem “nhân lực là vốn hơn là nguồn lực” và không ngừng đầu tư cho vốn nhân lực.

Tại các doanh nghiệp này, tuyển dụng nhân sự không chỉ là đăng thông báo và mời phỏng vấn mà còn xây dựng thương hiệu tuyển dụng, thu hút và giữ chân nhân tài; quản lý nhân viên không chỉ là quy định chấm công mà còn nâng cao năng lực và hiệu suất; xây dựng văn hóa tổ chức không chỉ là hoạt động teambuilding mà còn là quản trị truyền thông nội bộ, phát triển văn hóa tự học, chú trọng trải nghiệm nhân viên, v.v…

Theo đó, giám đốc nhân sự cần có vai trò, trách nhiệm và năng lực vượt trên khuôn khổ hành chính nhân sự. Theo Gartner: “70% CEO kỳ vọng giám đốc nhân sự giữ vai trò chủ chốt trong chiến lược của doanh nghiệp, 63% CEO cần giám đốc nhân sự tư vấn cho ban điều hành về chiến lược nhân tài”. Theo McKinsey: “Các CEO trên thế giới đã nhận ra nhân sự cần tạo dựng vị trí ngang hàng với kinh doanh và tài chính”.

Hội đồng chuyên gia của Eduviet đã dày công nghiên cứu, biên soạn chương trình đào tạo “CPO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp” nhằm giúp các giám đốc nhân sự doanh nghiệp Việt Nam nâng cao vai trò và giá trị bản thân, trở thành đối tác tin cậy của CEO và các vị trí khác trong ban điều hành, cũng như đổi mới công tác quản trị nhân sự thông qua áp dụng các quan điểm, mô hình và công cụ tiên tiến.

Điểm khác biệt của chương trình đào tạo “CPO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp” không phải là chương trình đào tạo giám đốc nhân sự đầu tiên ở Việt Nam mà là tính thời sự và thực tiễn. Nội dung chương trình bám sát các vấn đề, đòi hỏi mà CEO đặt ra cho giám đốc nhân sự hiện nay. Đội ngũ giảng viên đều có kinh nghiệm làm giám đốc nhân sự, tư vấn và đào tạo nhân sự cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Chương trình đào tạo “CPO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp” khóa 34 sẽ được khai giảng vào sáng Chủ nhật, ngày 13/9/2020 tại Trung tâm đào tạo Eduviet, số 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Giảng viên

Lợi ích người học

Tốt nghiệp khóa học, học viên có thể:

– Xác định được những thay đổi về bản chất đối với vị trí, vai trò của giám đốc nhân sự tại doanh nghiệp trong bối cảnh hậu covid19 và kỷ nguyên số.

– Hiểu được các kỳ vọng và đòi hỏi của CEO đối với giám đốc nhân sự ngày nay; hiểu được những xu thế, thách thức, phương thức và công cụ quản trị nhân sự tiên tiến.

– Có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra đối với công tác quản trị nhân sự hiện nay như tuyển dụng nhanh hơn, giúp nhân viên mới hội nhập tốt hơn, quản lý nhân sự thông minh hơn, tạo dựng môi trường huấn luyện và tự học hiệu quả hơn, giúp nhân viên gắn bó với tổ chức hơn.

Đối tượng nên tham gia

1

Nhà quản lý nhân sự

Các giám đốc nhân sự, trưởng bộ phận nhân sự, trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng hành chính nhân sự, trưởng phòng hành chính tổng hợp tại các doanh nghiệp muốn quản trị nhân sự một cách chuyên nghiệp, đưa nhân sự trở thành một nét đặc sắc, điểm sáng và thế mạnh của doanh nghiệp so với các đối thủ trong ngành.

2

Chuyên viên nhân sự và chuyên viên hành chính nhân sự giàu kinh nghiệm

Các chuyên viên nhân sự và chuyên viên hành chính nhân sự giàu kinh nghiệm có khát vọng nâng cấp bản thân, trở thành các giám đốc nhân sự được chào đón trong tương lai.

3

Nhà tuyển dụng nhân sự 

Các nhà tuyển dụng nhân sự mong muốn cập nhật các xu thế, kỹ năng quản trị nhân sự tiên tiến và mở rộng mạng lưới quan hệ trong cộng đồng giám đốc nhân sự hiện tại và tương lai.

Khung chương trình

Thời gian –  Hình thức Hoạt động – Chuyên đề Mô tả
Chủ nhật, ngày 13/9/2020

09:00-16:30

18 Nguyễn Chí Thanh

Khai giảng CPO34

&

Chuyên đề 1:

Chân dung giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

Chân dung giám đốc nhân sự chuyên nghiệp:

– Vị trí, vai trò giám đốc nhân sự trong tổ chức
– Công việc và đóng góp quan trọng của giám đốc nhân sự trong tổ chức
– Những năng lực cần có đối với giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
– Xây dựng và hoàn thiện năng lực giám đốc nhân sự.

Kỹ năng tham mưu hiệu quả với giám đốc nhân sự chuyên nghiệp:

– Khái quát về kỹ năng tham mưu
– Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin phục vụ tham mưu
– Kỹ năng trình bày và thuyết phục khi tham mưu với lãnh đạo

Chủ nhật, ngày 20/9/2020

09:00-16:30

18 Nguyễn Chí Thanh

Chuyên đề 2:

Chiến lược nguồn nhân lực

– Hoạch định nguồn nhân lực, quản trị năng lực và quản trị hiệu suất
– Chiến lược và hoạch định chính sách đãi ngộ, học tập và phát triển
– Tuyển dụng, thu hút nhân tài, quản lý hội nhập của nhân viên mới và quản lý sự thay đổi đột ngột về nhân sự
– Mô hình hóa tổ chức
Chủ nhật, ngày 27/9/2020

09:00-16:30

18 Nguyễn Chí Thanh

Chuyên đề 3:

Tuyển dụng và giữ chân nhân sự chủ chốt

– Nhận diện nhân sự chủ chốt trong doanh nghiệp
– Tìm nguồn tuyển dụng với nhân sự chủ chốt trong doanh nghiệp
– Quy trình tuyển dụng nhân sự chủ chốt chuyên nghiệp
– Một số biện pháp giữ chân nhân sự chủ chốt với doanh nghiệp
– Thực hành: phỏng vấn tuyển dụng với vị trí trưởng bộ phận tuyển dụng, đào tạo thuộc Phòng Nhân sự
Thứ 4, ngày 30/9/2020

20:00-22:00

Live (zoom)

Webinar 1:

Ứng dụng pháp luật lao động vào quản trị nhân sự thời kỳ hậu covid19

Webinar 1 có mục tiêu giúp học viên nhận định rõ tác động của Bộ luật lao động năm 2019 đến quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, nắm vững việc áp dụng những quy định mới về hợp đồng lao động trong doanh nghiệp, trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo của người lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động giữa doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp.
Chủ nhật, ngày 04/10/2020

09:00-16:30

18 Nguyễn Chí Thanh

Chuyên đề 4:

Quản trị nhân sự theo khung năng lực

– Quản lý quá trình xây dựng từ điển năng lực và truyền thông từ điển năng lực trong doanh nghiệp
– Quản lý quá trình xây dựng khung năng lực và chuẩn năng lực theo vị trí, chức danh
– Quản lý quá trình ứng dụng khung năng lực và chuẩn năng lực theo vị trí/chức danh vào đánh giá năng lực của nhân sự đảm nhiệm vị trí/chức danh
Chủ nhật, ngày 11/10/2020

09:00-16:30

18 Nguyễn Chí Thanh

Chuyên đề 5:

Ứng dụng BSC và KPI trong quản trị và quản trị nhân sự

– BSC – Công cụ thực thi chiến lược – con đường phát triển bền vững của doanh nghiệp
– Các cấp độ KPI trong doanh nghiệp
– Quy trình xây dựng KPI trong doanh nghiệp
Chủ nhật, ngày 18/10/2020

09:00-16:00

18 Nguyễn Chí Thanh

(Tiếp)

Chuyên đề 5:

Ứng dụng BSC và KPI trong quản trị và quản trị nhân sự

– Kết nối KPI và hệ thống đánh giá/ đo lường hiệu quả trong doanh nghiệp
– Thực hành: Xây dựng dự án áp dụng KPI với công ty và phòng nhân sự
Thứ 4, ngày 21/10/2020

20:00-22:00

Live (zoom)

Webinar 2:

Quản trị ứng dụng công nghệ vào quản trị nhân sự

Webinar 2 có mục tiêu giúp học viên chia sẻ, thảo luận và nắm bắt các xu hướng và giải pháp công nghệ nhân sự, cũng như quản trị việc ứng dụng các công nghệ nhân sự vào quản trị nhân sự tại doanh nghiệp một cách thông minh, góp phần gia tăng khả năng thu hút nhân tài và cải tiến hiệu suất công việc.
Chủ nhật, ngày 25/10/2020

09:00-16:30

18 Nguyễn Chí Thanh

Chuyên đề 6:

Xây dựng hệ thống lương theo 3P và HAY

– Chính sách đãi ngộ trong bối cảnh mới – công cụ thu hút, giữ chân và tạo động lực nhân tài
– Hệ thống lương và xây dựng hệ thống lương trong doanh nghiệp
Chủ nhật, ngày 01/11/2020

09:00-16:30

18 Nguyễn Chí Thanh

(Tiếp)

Chuyên đề 6:

Xây dựng hệ thống lương theo 3P và HAY

– Cơ cấu và chính sách lương, thưởng trong doanh nghiệp
– Chính sách đãi ngộ khác
– Thực hành: Xây dựng hệ thống lương 3P
Chủ nhật, ngày 08/11/2020

09:00-16:30

18 Nguyễn Chí Thanh

Chuyên đề 7:

Văn hóa doanh nghiệp

– Đặc trưng và tính định hướng của văn hóa doanh nghiệp
– Vai trò của văn hóa doanh nghiệp với sự phát triển của doanh nghiệp
– Các hạt nhân cơ bản của văn hóa doanh nghiệp
– Các hội chứng và nguyên nhân của sự suy thoái văn hóa doanh nghiệp
– Tiêu chí văn hoá cho các đối tượng, công việc và chức danh của doanh nghiệp
– Cơ chế xây dựng và giá trị đề cao giá trị văn hoá của doanh nghiệp
– Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại doanh nghiệp
Chủ nhật, ngày 15/11/2020

09:00-12:30

18 Nguyễn Chí Thanh

Bế giảng CPO34

&

CafeCPO

Lễ bế giảng CPO34 gồm các hoạt động trao đổi kinh nghiệm thực tiễn sau khóa học và trao chứng chỉ.

Tiếp đó, học viên khóa CPO34 tham dự buổi CafeCPO về chủ đề “Quản trị nhân sự 4.0” với khách mời là các chủ tịch công ty, giám đốc điều hành và giám đốc nhân sự.

Lý do chọn Eduviet

  • Eduviet là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo nhân sự chuyên nghiệp tại Việt Nam. Đến nay, chúng tôi đã có thâm niên hơn 12 năm đào tạo nhân sự chuyên nghiệp.
  • Chúng tôi lựa chọn lát cắt đào tạo là giao giữa lý thuyết và thực hành – trong đó tỉ lệ thực hành chiếm tối thiểu 50% thời lượng. Các giáo trình và bài giảng được thiết kế, cập nhật sát thực tế và kết hợp cùng các case study điển hình tại Việt Nam.
  • Tại EduViet, đội ngũ giảng viênchuyên gia đều giàu kinh nghiệm thực chiến và có uy tín trong ngành.
  • Chúng tôi thiết kế và triển khai chương trình đào tạo theo quy trình “design thinking”, trong đó đặc biệt coi trọng bước thấu hiểu vấn đề của khách hàng (người học) để chương trình có tính ứng dụng cao.
  • Chúng tôi đồng hành với người học sau khi kết thúc khóa học, hỗ trợ người học (là những giám đốc nhân sự hiện tại và tương lai) cập nhật các xu thế quản trị nhân sự tiên tiến, kết nối với nhau và học hỏi lẫn nhau thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo và tại diễn đàn CPO club tại trang hrlink.vn.
  • Kết thúc khóa học và đáp ứng đủ điều kiện, người học nhận chứng nhận tốt nghiệp chương trình “CPO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp” là chứng nhận được đón nhận và có tính đảm bảo cao trong lĩnh vực nhân sự.

Hình ảnh