ThS Tạ Huy Hùng

Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiệp

ThS Tạ Huy Hùng
Phó trưởng bộ môn – Bộ môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp – Trường Đại học Thương Mại
Giảng viên, Chuyên gia EduViet, chuyên sâu các lĩnh vực đào tạo về quản trị nhân lực: phân tích công việc, xây dựng khung năng lực, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá; xây dựng quy chế tiền lương.
Tham gia giảng dạy các chương trình inhouse về quản trị nhân lực của EduViet.


Quá trình đào tạo

MBA, Đại học quốc gia Thành Công,  Đài Loan ROC 2014
Cử nhân quản trị nhân lực, Đại học Thương mại, Hà Nội 2008


Kinh nghiệm giảng dạy và công tác

Giảng viên, Chuyên gia EduViet, chuyên sâu các lĩnh vực đào tạo về quản trị nhân lực: phân tích công việc, xây dựng khung năng lực, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá; xây dựng quy chế tiền lương.

Tham gia giảng dạy các chương trình inhouse về quản trị nhân lực của EduViet.

2008 – nay
Phó trưởng bộ môn – Bộ môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp – Trường Đại học Thương Mại 2008 – nay


Kinh  nghiệm tư vấn

Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự (MTCV, đánh giá, lương, thưởng) cho công ty cổ phần thiết bị điện Hà Anh, (52 chức danh), Trường Đại học Thương Mại. 2016
Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự (MTCV, đánh giá, lương, thưởng) cho công ty cổ phần MCBooks, (35 chức danh), Trường Đại học Thương Mại. 2015
Nghề nhân sự chuyên nghiệp

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mã bảo mật *