EduViet cung cấp các dịch vụ nhân sự cho doanh nghiệp bao gồm đánh giá năng lực nhân sự (theo khung năng lực), đánh giá hiệu quả công việc (theo KPI), đánh giá năng lực ngoại ngữ (theo bài thi Linguaskill), cho thuê ngoài nhân sự, tư vấn tuyển dụng nhân sự cấp cao, tính lương, quản lý hợp đồng lao động, chi trả bảo hiểm.

EduViet cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý thành lập văn phòng đại diện ở Việt Nam và dịch vụ hỗ trợ cho nhân sự là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Các dịch vụ nhân sự của EduViet được xem là giải pháp thay thế một phần hoặc toàn bộ công tác quản trị nhân sự của khách hàng, giúp khách hàng tập trung vào phát triển các năng lực cốt lõi nhằm gia tăng giá trị cạnh tranh.

Khách hàng sử dụng các dịch vụ nhân sự chuyên nghiệp của EduViet đa phần là các tổ chức phi chính phủ, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước.

Liên hệ Bộ phận dịch vụ nhân sự: hrservices@eduviet.vn.