GIỚI THIỆU

Bên cạnh hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở (đào tạo public), EduViet cung cấp các chương trình đào tạo được thiết kế riêng theo yêu cầu chuyên biệt của từng doanh nghiệp (đào tạo in-house).

Sứ mệnh của Eduviet đối với dịch vụ đào tạo in-house là: “Thực hiện từng phần hoặc đầy đủ các chức năng và nhiệm của của bộ phận đào tạo tại doanh nghiệp”. Từ đó, EduViet góp phần phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo và quản lý, nền tảng văn hóa và kỹ năng làm việc cho từng nhân viên, từng bộ phận và đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp.

Trong hơn 12 năm hoạt động, 250 chuyên đề huấn luyện (module) được EduViet nghiên cứu và thiết kế tương ứng với từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp (lãnh đạo và quản lý, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, văn hóa doanh nghiệp, quản trị tài chính, xây dựng thương hiệu, truyền thông, bán hàng, quản trị nguồn nhân lực, quản trị sản xuất, làm việc nhóm,…). Đến nay, EduViet đã triển khai hơn 100 chương trình đào tạo in-house cho các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FPI và doanh nghiệp tư nhân (ngoài nhà nước) ở Việt Nam. Trong đó, nhiều doanh nghiệp lớn đã xem mảng “Đào tạo in-house” của EduViet như là một “Bộ phận Đào tạo” / “Trung tâm Đào tạo” của chính doanh nghiệp mình.

QUY TRÌNH TƯ VẤN

Tư vấn, thiết lập & thống nhất mục tiêu đào tạo

Trong bước này, EduViet kết hợp với doanh nghiệp có nhu cầu tiến hành thu thập thông tin về kỳ vọng của lãnh đạo, về hiện trạng của đội ngũ hiện hữu.

Sau đó, tiến hành phân tích, đánh giá và tư vấn trực tiếp nhằm xác lập mục tiêu đào tạo cụ thể, phù hợp với nhu cầu riêng và đặc thù của doanh nghiệp.

Phân tích đối tượng và thiết kế chương trình đào tạo

Sau khi thiết lập được mục tiêu đào tạo cho chương trình đào tạo cụ thể ở Bước 1, đội ngũ chuyên gia của EduViet sẽ nghiên cứu, phân tích đối tượng tham dự và thiết kế nội dung chương trình đào tạo sao cho đảm bảo tối ưu về mặt hiệu quả và tính kinh tế cho doanh nghiệp có nhu cầu.

Biên soạn tài liệu, mẫu biểu, công cụ học tập và giảng dạy…

Với mục đích tối ưu hóa hiệu quả đào tạo, trong bước này, đội ngũ chuyên gia của EduViet sẽ tiến hành biên soạn tài liệu, mẫu biểu, công cụ học tập, tình huống,… sử dụng để giảng dạy và cung cấp cho học viên.

Song song với việc biên soạn, đội ngũ chuyên gia của Eduviet cũng sẽ tiến hành phân bổ nội dung chương trình cũng như cách thức truyền tải của từng phần sao cho đảm bảo tính phù hợp nhất với đặc thù của nhóm đối tượng tham dự.

EduViet sẽ phối hợp với doanh nghiệp cùng nhau tổ chức và triển khai đào tạo thành công chương trình đã thống nhất.

Tùy theo đặc thù của chương trình đào tạo và yêu cầu riêng từ Ban Lãnh đạo của doanh nghiệp khách hàng, EduViet sẽ nghiên cứu và tiến hành đánh giá sau đào tạo. Nói cách khác, bước này sẽ thực hiện khi doanh nghiệp có yêu cầu.

Và tùy theo mức độ đánh giá sẽ phát sinh thêm những hạng mục công việc mới mà hai bên rất cần thiết phải trao đổi và thống nhất trước khi thực hiện. Cụ thể, công tác đánh giá sau đào tạo có thể được tiến hành thông qua một trong số các phương pháp như sau:

  • Thực hiện bài kiểm tra trực tiếp vào cuối khóa
  • Phỏng vấn trực tiếp từng học viên hay nhóm đại diện sau đào tạo;
  • Đánh giá thông qua việc thực hiện đề tài / kế hoạch ứng dụng sau khóa học;
  • Đánh giá trực tiếp sau thời gian đào tạo (1 tháng/ 3 tháng/ 6 tháng…).

Mục tiêu chính của việc đánh giá này là nhằm giúp cho các nhà quản lý, doanh nghiệp tham gia đào tạo có thêm thông tin, luận chứng, cơ sở để xây dựng giải pháp phát triển nguồn nhân lực tiếp theo, góp phần phát huy tối đa sở trường của đội ngũ cũng như hạn chế tối thiểu các “khuyết tật” (nếu có) của các học viên.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuyên đề
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Xây dựng chiến lược kinh doanh và quản trị thay đổi
Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
Quản trị tài chính trong doanh nghiệp
Tái cấu trúc doanh nghiệp
Kiểm soát rủi ro
Quản trị xung đột trong doanh nghiệp
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý hiệu quả
Quản trị nhân sự dành cho quản lý
Chuyên đề
Xây dựng chiến lược kinh doanh và quản trị thay đổi
Quản trị xung đột trong doanh nghiệp
Leadership và các kỹ năng thiết yếu của nhà quản lý
Lập kế hoạch kinh doanh và quản trị thời gian
Giao tiếp và đàm pháp của nhà quản lý
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
Kỹ năng phỏng vấn và đánh giá ứng viên
Đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên
Nâng cao năng lực quản lý thông qua huy động
Kỹ năng huấn luyện/đào tạo nhân viên
Chuyên đề
Kỹ năng quản lý
Kỹ năng giao tiếp và làm việc chuyên nghiệp
Kỹ năng điều hành cuộc họp hiệu quả
Kỹ năng quản trị văn phòng và soạn thảo văn bản
Giao tiếp trong đàm phán thương lượng
Kỹ năng quản lý cảm xúc
Kỹ năng phát triển tư duy sáng tạo
Quản lý sự căng thẳng
Kỹ năng giải quyết các vấn đề và ra quyết định
Kỹ năng làm việc nhóm
Quản trị thời gian
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
Kỹ năng chăm sóc khách hàng
Kỹ năng ủy thác công việc
Kỹ năng tổ chức sự kiện
Kỹ năng quản lý khủng hoảng
Kỹ năng tạo sức hút cá nhân
Kỹ năng lập kế hoạch và điều phối chương trình
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng tổ chúc sự kiện
Xây dựng thương hiệu cá nhân
Chuyên đề
Kỹ thuật hoạch định nhân sự và xây dựng MTCV
Kỹ thuật phỏng vấn tuyển dụng
Đánh giá nhân sự
Xây dựng hệ thống thang bảng lương trong doanh nghiệp
Ứng dụng luật lao động
Kỹ thuật huấn luyện nhân viên
Xây dựng chiến lược đào tạo trong doanh nghiệp
Khuyến khích tạo động lực cho nhân viên