LỊCH KHAI GIẢNG

Khóa HọcThời LượngHọc PhíNgày Khai Giảng
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K140 (Thứ 2, 4, 6)20 buổi6.900.000 VNĐ
(Có ưu đãi)
30/11/2020
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Thứ 2, 4, 6)3 buổi1.500.000 VNĐ30/11/2020
Xây dựng hệ thống lương theo 3P & HAY4 buổi3.500.000 VNĐ06/12/2020
KPI cơ bản3 buổi1.500.000 VNĐ27/12/2020
Tiền lương cơ bản3 buổi1.500.000 VNĐ10/01/2021
Hướng dẫn Áp dụng Quy định mới của Bộ Luật lao động Năm 2019 trong QTNS doanh nghiệp4 buổi3.000.000 VNĐ
(Có ưu đãi)
16&17/01/2021
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K141 (Chủ nhật)20 buổi6.900.000 VNĐ
(Có ưu đãi)
24/01/2021
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Chủ nhật)3 buổi 1.500.000 VNĐ24/01/2021
ĐĂNG KÝ HỌC