LỊCH KHAI GIẢNG

Khóa HọcThời LượngHọc PhíNgày Khai Giảng
KPI cơ bản (Chủ nhật)3 buổi1.500.000 VNĐ02/08/2020
Tuyển dụng nhân sự cơ bản (Thứ 2, 4, 6)4 buổi2.000.000 VNĐ14/08/2020
Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiệp (Chủ nhật)4 buổi2.000.000 VNĐ16/08/2020
KPI cơ bản (Thứ 2, 4, 6)3 buổi1.500.000 VNĐ24/08/2020
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp21 buổi18.000.000 VNĐ13/09/2020
Hướng dẫn Áp dụng Quy định mới của Bộ Luật lao động Năm 2019 trong QTNS doanh nghiệp4 buổi3.000.000 VNĐ
(Có ưu đãi)
07&08/11/2020
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K138 (Thứ 2, 4, 6)20 buổi6.900.000 VNĐ19/10/2020
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Thứ 2, 4, 6)3 buổi1.500.000 VNĐ19/10/2020
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K139 (Chủ nhật)20 buổi6.900.000 VNĐ25/10/2020
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Chủ nhật)3 buổi 1.500.000 VNĐ25/10/2020
ĐĂNG KÝ HỌC