Tuyển dụng nhân sự cơ bản

Khóa học tuyển dụng nhân sự cơ bản mang lại cho bạn:

 • Nâng cao kỹ năng tuyển dụng, phỏng vấn và đánh giá ứng viên cho các nhân viên chuyên trách về tuyển dụng hoặc lãnh đạo, quản lý tham gia vào công tác tuyển dụng.
 • Giúp doanh nghiệp chọn đúng người phù hợp, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả thông qua tuyển đúng người đúng việc.
 • Có kế hoạch và kỹ năng tổ chức đào tạo nhân viên hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong ngắn, trung và dài hạn

Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự

 • Xác định nhu cầu tuyển dụng
 • Quy trình tuyển dụng
 • Xác định các tiêu chuẩn tuyển dụng
 • Đánh giá, lựa chọn hồ sơ ứng viên
 • Xây dựng ngân hàng đề thi và chấm thi.

Truyền thông tuyển mộ và sơ loại

 • Xác định thông điệp để truyền tải thông tin nhằm nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp
 • Lựa chọn kênh truyền thông
 • Đo lường hiệu quả của việc xây dựng thương hiệu tuyển dụng
 • Đánh giá sơ loại hồ sơ
 • Các lưu ý khi đánh giá hồ sơ, CV ứng viên

Kỹ thuật phỏng vấn tuyển dụng

 • Xác định mục tiêu, nội dung, kịch bản các cuộc phỏng vấn tuyển dụng.
 • Xây dựng tiêu chí, thang điểm đánh giá trong phỏng vấn
 • Xây dựng hệ thống câu hỏi phỏng vấn
 • Kỹ năng đặt câu hỏi
 • Lắng nghe và phân tích đối tượng phỏng vấn

Đánh giá ứng viên

 • Giao tiếp và đối thoại cùng ứng viên
 • Đánh giá ứng viên theo các tiêu chí ASK
 • Kỹ năng cho điểm đánh giá ứng viê
 • Phương pháp lựa chọn ứng viên phù hợp

Thực hành phỏng vấn

 • Thực hành chuyên sâu phỏng đánh giá ứng viên
 • Mô phỏng thực hành buổi phỏng vấn
 • Áp dụng các kịch bản phỏng vấn khác nhau

KHÓA HỌC NƠI KHÁC

KHÓA HỌC CỦA EDUVIET

Chỉ học lý thuyết Thực hành hơn 50%
Không hỗ trợ Hỗ trợ chữa bài tập
89% không đi làm được 99% áp dụng ngay vào công việc
Rẻ Hợp lý

[junkie-button url=”https://eduviet.vn/dang-ky-hoc” style=”orange” size=”large” type=”round” target=”_blank”] ĐĂNG KÝ HỌC NGAY[/junkie-button]


LỊCH KHAI GIẢNG

[table “5” not found /]

Tuyển dụng nhân sự cơ bản

One thought on “Tuyển dụng nhân sự cơ bản

 1. Pingback: Khóa học quản lý nhân sự chuyên nghiệp - Eduviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Mã bảo mật *