Triển khai KPI cho doanh nghiệp 2019


I –  ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

  • Lãnh đạo và quản lý các tổ chức, doanh nghiệp….;
  • Giám đốc, Trưởng phòng, cán bộ nhân viên phòng nhân sự, tổ chức cán bộ
  • Các Giám đốc chức năng, Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong doanh nghiệp;
  • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển “kỹ năng mềm” này (soft skills).

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: Thời lượng 02 buổi

Phần 1: Tổng quan KPI

– KPI là gì?

– Vai trò và tính kết nối của KPI

– KPI truyền thống và KPI hiện đại

– KPI công ty, KPI bộ phận và KPI cá nhân

Phần 2: Kỹ thuật triển khai KPI

– Nhận KPI được giao (HĐQT giao, Công ty giao)

– Bổ sung KPI ( KPI chức năng, nhiệm vụ,… )

– Kỹ thuật phân rã KPI cho nhóm nhỏ

– Kỹ thuật phân rã KPI cho cá nhân

– Xác định các hạn mức và mức độ hoàn thành

– Theo dõi và thu thập thông tin

– Điều chỉnh KPI

III. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

  • Giảng viên cung cấp các công cụ, kỹ năng cần thiết  để học viên chủ động nắm bắt, phát triển tính ứng dụng vào công việc thực tế.
  • Học tương tác giữa học viên và giảng viên nâng cao khả năng chia sẻ giữa cán bộ quản lý và định hướng triển khai của lãnh đạo.
  • Thực hành mô phỏng thực tế theo từng tình huống nhằm áp dụng công việc trong đào tạo.

IV: THỜI LƯỢNG, HỌC PHÍ

Thời lượng: 02buổi ( 3h/1 buổi)

Học phí: 1,200,000 đồng.

Phí ưu đãi: 1,000,000 đồng dành cho học viên đóng phí sớm trước 10 ngày khai giảng hoặc đăng ký nhóm từ 3 người trở lên.

Học viên cũ với nhóm 3 người: 800,000 đồng.

Ngày khai giảng dự kiến: 24/2/2019.

[junkie-button url=”https://eduviet.vn/dang-ky-hoc” style=”orange” size=”large” type=”round” target=”_blank”] ĐĂNG KÝ HỌC NGAY[/junkie-button]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mã bảo mật *