Xây dựng phương án phân bổ thu nhập theo BHXH 2019


Khóa đào tạo: Xây dựng phương án phân bổ thu nhập của người lao động phục vụ việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp từ ngày 01/01/2018

1. Nội dung

a) Xác định cơ cấu thu nhập của người lao động theo quy định của Bộ luật lao động
b) Xác định đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2018
c) Xác định cơ cấu thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2018
d) Phương án phân bổ cơ cấu thu nhập đạt mục tiêu của doanh nghiệp trong việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
đ) Thực hành phân bổ cơ cấu thu nhập đạt mục tiêu của doanh nghiệp trong việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
e) Phương án rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ của doanh nghiệp và hợp đồng lao động để đạt mục tiêu của doanh nghiệp.

[junkie-button url=”https://eduviet.vn/dang-ky-hoc” style=”orange” size=”large” type=”round” target=”_blank”] ĐĂNG KÝ HỌC NGAY[/junkie-button]

2. Thời gian:

2 ngày]

3. Giảng viên

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thu – PGĐ Học viện Tư pháp Việt Nam

4. Học phí

Học phí cơ bản Trước 10 ngày Nhóm 3 người
3.000.000 VNĐ 2.700.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ

[junkie-button url=”https://eduviet.vn/dang-ky-hoc” style=”orange” size=”large” type=”round” target=”_blank”] ĐĂNG KÝ HỌC NGAY[/junkie-button]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mã bảo mật *