Các hình thức sử dụng lao động thay thế việc ký hợp đồng lao động trong doanh nghiệp 2019

A. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Giới thiệu chung về các hình thức sử dụng lao động thay thế việc ký hợp đồng lao động

2. Hợp đồng dịch vụ/Hợp đồng giao khoán (khoán việc)/Hợp đồng cộng tác viên

– Trường hợp nào có thể sử dụng lao động theo hình thức này?

– Lợi ích và bất lợi của việc sử dụng lao động theo hình thức này?

– Kỹ năng soạn thảo hợp đồng?

– Những lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng (sử dụng lao động)

– Những vướng mắc có thể gặp phải trong mối quan hệ với cơ quan chức năng của Nhà nước (Cơ quan quản lý lao động, Cơ quan thuế, Kiểm toán nhà nước)

– Giải đáp thắc mắc

3. Thuê lại lao động

– Trường hợp nào có thể sử dụng lao động theo hình thức này?

– Lợi ích và bất lợi của việc sử dụng lao động theo hình thức này?

– Những lưu ý khi sử dụng lao động thuê lại?

– Những vướng mắc có thể gặp phải trong mối quan hệ với cơ quan chức năng của Nhà nước (Cơ quan quản lý lao động, Cơ quan thuế, Kiểm toán nhà nước)

– Giải đáp thắc mắc

4. Sự chuyển hóa giữa các hình thức sử dụng lao động nêu trên với hình thức sử dụng lao động bằng hợp đồng lao động

B. THỜI LƯỢNG: 01 ngày

C. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Cán bộ quản lý doanh nghiệp: Tổng Giám đốc/Giám đốc; Phó Tổng giám đốc/Phó giám đốc phụ trách nhân sự, tài chính.

2. Cán bộ nhân sự

3. Kế toán trưởng, các kế toán viên

4. Các đối tượng khác có nhu cầu

D. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

1. Thuyết trình

2. Giải quyết tình huống

3. Thực hành

4. Trao đổi, thảo luận

E. GIẢNG VIÊN

TS. Nguyễn Xuân Thu

Phó Giám đốc Học viện Tư pháp Việt Nam

F. HỌC PHÍ

Học phí 1,5 triệu.

Phí ưu đãi 1,2 triệu.

Học viên cũ theo nhóm 3 người: 1 triệu

[junkie-button url=”https://eduviet.vn/dang-ky-hoc” style=”orange” size=”large” type=”round” target=”_blank”] ĐĂNG KÝ HỌC NGAY[/junkie-button]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Mã bảo mật *