ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Chuyên gia EduViet có kinh nghiệm, chuyên môn sâu về hoạch định chiến lược, chuyển đổi số, tái cơ cấu tổ chức, xây dựng văn hóa tổ chức, chuẩn hóa quy trình, xây dựng thương hiệu tuyển dụng, xây dựng hệ thống quản trị nhân sự, xây dựng khung năng lực, đánh giá hiệu suất công việc, xây dựng tổ chức học tập, đào tạo nghề nhân sự. Vui lòng liên hệ daotao@eduviet.vn để nhận thông tin chi tiết về chuyên gia EduViet!

Trần Trung Kiên
CHUYÊN GIA CAO CẤP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ

Luật sư thành viên của Công ty SBLaw, Giám đốc khối doanh nghiệp và đầu tư, chịu trách nhiệm về việc tư vấn đầu tư, hợp đồng và hỗ trợ doanh nghiệp

Lê Thanh Vân
CHUYÊN GIA CAO CẤP QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Giám đốc nhân sự Tập đoàn Capital House, Nguyên Giám đốc nhân sự Tập đoàn Tecomen, Tập đoàn CMC Group

Nguyễn Xuân Thu
CHUYÊN GIA CAO CẤP PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Phó Giám đốc Học Viện Tư Pháp

Alok Bharadwaj
CHUYÊN GIA PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Nguyên Phó Chủ tịch phụ trách chiến lược Canon Châu Á

Nguyễn Khắc hùng
CHUYÊN GIA CAO CẤP phát triển lãnh đạo và tổ chức

Viện Trưởng Viện Lãnh đạo và Quản lý (LMI-MCaD)

PHAN HUY NAM
CHUYÊN GIA HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ THỰC THI CHIẾN LƯỢC

Chủ tịch SSKPI, Nguyên Giám đốc nhân sự tại Tecomen Group, E Group, Giovanni Group, Ahead Indochina, Systech Corp

Mai Thanh Lan
CHUYÊN GIA CAO CẤP QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Trưởng Bộ môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp, Trường Đại học Thương Mại

Nguyễn Văn Nhã
CHUYÊN GIA CAO CẤP PHÁT TRIỂN TƯ DUY VÀ LÃNH ĐẠO

Nguyên Trưởng Ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội

lê thu hương
Chuyên gia cao cấp quản trị nhân sự

Trưởng Ban quản trị kiêm Giám đốc Trung tâm đào tạo, Công ty CP Logistics Hàng không

VŨ HOÀNG NGÂN
Chuyên gia cao cấp quản trị nhân sự

Chủ nhiệm Khoa Kinh tế & Quản lý Nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đàm THỊ MINH HẠNH
Chuyên gia đào tạo, khai vấn và phát triển con người

Phụ trách Đào tạo và phát triển toàn quốc, Hanesbrands Việt Nam