VỀ EDUVIET

Tổ chức Tư vấn Giáo dục Việt Nam – Eduviet

Thành lập năm 2008, Eduviet là đơn vị đi đầu trong trong lĩnh vực tư vấn quản lý và đào tạo ở Việt Nam. Phấn đấu đến năm 2025, Eduviet trở thành một tổ chức tư vấn quản lý và đào tạo có uy tín cao ở châu Á.

Xem chi tiết

Khách hàng doanh nghiệp

Eduviet cung cấp các giải pháp, dịch vụ tư vấn quản lý, đào tạo và nhân sự chuyên nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp đổi mới, gia tăng sức cạnh tranh trong kỷ nguyên 4.0

GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO IN-HOUSE

Các giải pháp, chương trình đào tạo được thiết kế theo yêu cầu giúp khách hàng nâng cấp đội ngũ nhân sự theo chiến lược kinh doanh mới và sự thay đổi từ môi trường bên ngoài

TƯ VẤN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

Các dịch vụ tư vấn giải pháp quản lý giúp khách hàng gia tăng hiệu quả đầu tư cho hoạt động hoạch định chiến lược, tái cấu trúc tổ chức, xây dựng hệ thống quản trị và chính sách nhân sự

DỊCH VỤ NHÂN SỰ

Các dịch vụ đánh giá nhân sự, tư vấn tuyển dụng nhân sự cấp cao và cung ứng nguồn nhân sự giúp khách hàng trở nên linh hoạt và hiệu quả trong môi trường thay đổi khó lường

Khách hàng cá nhân

Các chương trình đào tạo trên lớp, trực tuyến và kết hợp tại Eduviet giúp người học có kiến thức, kỹ năng theo chuẩn mực toàn cầu và trải nghiệm ý nghĩa để nâng cấp bản thân, khó bị thay thế và hạnh phúc tại nơi làm việc

Cập nhật về EduViet

Chúng tôi không ngừng nỗ lực thấu hiểu khách hàng, cam kết mang đến cho khách hàng các giải pháp và dịch vụ giúp khách hàng phát triển bền vững và đóng góp cho xã hội

Tải Brochure