Ứng dụng luật lao động xử lý các tình huống về hợp đồng lao động

Ứng dụng luật lao động xử lý các tình huống về hợp đồng lao động

KỸ NĂNG VẬN DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 
VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG VIỆC XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG NHÂN SỰ THƯỜNG GẶP

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012. Bộ luật gồm 17 chương, 242 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 và thay thế Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 35/2002/QH10; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11.

Bộ luật mới thi hành sẽ gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc việc trực tiếp xử lý các tình huống lao động cụ thể.

Nắm bắt được khó khăn đó, EduViet tổ chức khóa học đặc biệt “Kỹ năng vận dụng các quy định của Bộ luật lao động năm 2012 về hợp đồng lao động trong việc xử lý các tình huống nhân sự thường gặp”qua các tình huống cụ thể giúp các học viên tìm hiểu về pháp luật lao động được cập nhật mới nhất từ năm 2013 và áp dụng vào thực tế qua các tình huống cụ thể trong nhân sự.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

1. Lý thuyết căn bản Pháp luật về Hợp đồng lao động năm 2012 và những điều bổ sung năm 2013

2. Vân dụng các quy định của pháp luật để lựa chọn loại hợp đồng lao động giao kết với người lao động (hướng dẫn thông qua tình huống cụ thể).

3. Hướng dẫn kỹ năng cơ bản trong soạn thảo nội dung của hợp đồng lao động (hướng dẫn qua tình huống cụ thể)

4. Vận dụng các quy định của pháp luật để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động (hướng dẫn qua tình huống cụ thể)

5. Vận dụng các quy định của pháp luật để tạm điều chuyển lao động (hướng dẫn thông qua tình huống cụ thể)

6. Vận dụng các quy định của pháp để giải quyết vấn đề tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (hướng dẫn qua tình huống cụ thể)

7. Vận dụng các quy định của pháp luật để chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết quyền lợi, trách nhiệm giữa hai bên (hướng dẫn thông qua các tình huống cụ thể).

ĐỐI TƯỢNG HỌC:

– Chuyên viên nhân sự chưa hiểu hết pháp luật lao động về hợp đồng lao động
– Học viên đã học các lớp nhân sự tại EduViet
– Quản lý, lãnh đạo các công ty đi học nâng cao trình độ chuyên môn

GIẢNG VIÊN:

– TS. Nguyễn Xuân Thu – Giảng viên, Chuyên viên Tư vấn Pháp luật, Phó trưởng ban Thư ký Bộ tư pháp.

HỌC PHÍ:

– Học phí cơ bản: 2.000.000đ
– Đóng học sớm trước 10 ngày: 1.800.000đ
– Học viên cũ EduViet hoặc Doanh nghiệp đăng ký 3 người trở lên: 1.500.000đ

THỜI GIAN KHAI GIẢNG:

– Khai giảng: Thứ 2 ngày 27/05/2013
– Thời lượng: 4 buổi
– Thời gian: 18h – 21h
– Lịch học: Thứ 2 – 3 – 4 -5

ĐĂNG KÝ ONLINE
(Được tư vấn & hỗ trợ nhanh nhất)

Thông tin liên hệ:
Tổ chức Tư vấn Giáo dục Việt Nam – EduViet Corporation
Văn phòng: Lô B5, Khu đô thị Nam Trung Yên, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 37 855 518. Fax: (04) 37 855 518.
Website: www.EduViet.vn / www.HRLink.vn/ www.Daotaonhansu.com

MỘT SỐ ĐIỂM NỘI BẬT CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI TỪ 1/5/2013

Bình Luận

Bình Luận

Thêm Bình Luận

Mã bảo mật *