Thần tượng Steve Jobs quá lâu thung lũng Silicon đang trả giá – enternews.vn (lời tuyên bố phát cho các báo) (sự đăng ký) (Blog)

Thần tượng Steve Jobs quá lâu thung lũng Silicon đang trả giá – enternews.vn (lời tuyên bố phát cho các báo) (sự đăng ký) (Blog)

enternews.vn (lời tuyên bố phát cho các báo) (sự đăng ký) (Blog)

Thần tượng Steve Jobs quá lâu thung lũng Silicon đang trả giá
enternews.vn (lời tuyên bố phát cho các báo) (sự đăng ký) (Blog)
Dù vậy, ông cũng là người bị cho là đã quát tháo người khác trong 30 phút liên tục, phớt lờ nhân viên vào giờ ăn trưa, mắng nhân viên khách sạn, nhà hàng, đỗ xe ở khu vực dành cho người khuyết tật, nói rằng nhân viên phòng quảnnhân sự có vấn đề tâm

và hơn thế nữa »

Bài Viết Gốc Được Đăng Tại Đây

Bình Luận

Bình Luận

Thêm Bình Luận

Mã bảo mật *