LienVietPostBank vừa tăng 20% lương cho nhân viên

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông ngân hàng sẽ diễn ra ngày 25/3 tới đây.

Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá về công tác quản trị nhân sự cho thấy, nguồn nhân lực là một trong những yếu tố then chốt, quyết định sự thành công của ngân hàng, đặc biệt là LienVietPostBank khi đang phát triển nhanh chóng về mạng lưới. Do vậy, ngân hàng luôn chú trọng công tác quản trị nhân sự.

Năm qua, chính sách tuyển dụng nhân sự đã được thay đổi linh hoạt với các tiêu chí cụ thể cho từng địa bàn giúp LienVietPostBank tuyển dụng được các nhân sự phù hợp. Năm 2016, gần 2000 nhân sự đã được tuyển dụng mới, phù hợp với tốc độ phát triển mạng lưới của ngân hàng.

Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cũng được đặc biệt chú trọng. Ngân hàng thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ kế cận, có chính sách ưu đãi đối với các cán bộ có thâm niên gắn bó với ngân hàng.

Ngoài ra, năm 2016 chính sách đãi ngộ được quan tâm, đặc biệt HĐQT đã đưa ra nhiều chính sách thiết thực, cụ thể như phê duyệt lộ trình tăng lương 50% trong 3 năm cho cán bộ nhân viên (đầu năm 2017 đã thực hiện tăng lương 20%), đưa mặt bằng lương tại LienVietPostBank lên mức tương đối cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng.

HĐQT cũng tiếp tục thực hiện phương châm “sống bằng lương, giàu bằng thưởng”, xây dựng chính sách đãi ngộ hấp dẫn để giữ chân những nhân sự có năng lực. Đến nay phương châm này đang trở thành hiện thực, có nhiều cán bộ nhân viên có thu nhập cao và thưởng xứng đáng.

Bài Viết Gốc Được Đăng Tại Đây

Bình Luận

Bình Luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Mã bảo mật *