[Infographic] Bạn đang theo đuổi công việc hay sự nghiệp?

[Infographic] Bạn đang theo đuổi công việc hay sự nghiệp?


Nhiều người cho rằng công việc và sự nghiệp là một. Nhưng trên thực tế hai khái niệm này có rất nhiều điểm khác biệt.

[Infographic] Bạn đang theo đuổi công việc hay sự nghiệp?

Nếu sự nghiệp là hành trình dài của cuộc đời bạn để theo đuổi mục tiêu trong công việc, thì có thể ví nghề nghiệp chỉ như từng chặng đường trong cuộc hành trình ấy mà thôi.Theo Liên Hương


NDH

Bài viết gốc được đăng tại đây

Bình Luận

Bình Luận

Thêm Bình Luận

Mã bảo mật *