Hợp tác giữa Đại học Lyon 2, Pháp và EIS về nhận sinh viên học chuyển tiếp tại Pháp.

Theo GS. Emmanuel BLANC, Phụ trách các dự án  và đối tác của Đại học Lyon 2  tại Việt Nam, sau nhiều năm nhận sinh viên Việt Nam sang học tập tại nhà trường, ông nhận thấy sinh viên đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc học tập, tiếp thu bài học phần lớn là do chưa được trang bị vốn tiếng Pháp đầy đủ, nên kết quả là có rất nhiều học sinh đã thất bại.

Vì lý do đó, Đại học Lyon 2 sẽ kiểm soát chất lượng đầu vào sinh viên chặt chẽ hơn. Vì vậy, trong chương trình hợp tác với EIS, để đảm bảo chất lượng và sự thành công của sinh viên  khi du học tại trường, Đại học Lyon 2  sẽ tổ chức một khoá dự bị dành cho sinh viên trước khi chuyển tiếp vào chương trình học chính thức và đưa ra khung chương trình như sau:

–    Sinh viên Việt Nam khối kinh tế – quản lý sau 2 năm học tại Việt Nam sẽ được Đại học Lyon 2 xem xét hồ sơ bảng điểm với yêu cầu TCF tối thiểu 300 và vượt qua bài kiểm tra được tổ chức riêng của trường để xét nhận học.

–    Năm đầu tiên tại Lyon 2, sinh viên sẽ theo học 1 khoá dự bị với hơn 500h học tăng cường tiếng Pháp, văn hoá Pháp và tham gia học các môn đại cương kinh tế

– quản lý cùng với sinh viên năm 2 của trường như: Toán thống kế, Cơ chế vận hành kinh tế vĩ mô tiền tệ, Kinh tế vi mô, Kế toán hoặc Lịch sử kinh tế  hoặc Kinh tế vĩ mô,… Sinh viên khoá dự  bị sẽ được quản lý, theo sát bởi 1 giảng viên riêng. Sau khoá học, sinh viên sẽ chuyển tiếp vào năm 3 (Licence 3) chuyên ngành Kinh tế – quản lý để lấy bằng Đại học.

–    Sinh viên theo lộ trình này sẽ được hưởng 1 cơ chế đặc biệt: Sinh viên sẽ được học thẳng liên tục lên trình độ Master, và sau đó có thể là Tiến sĩ ( Doctorat); Các sinh viên Việt Nam không theo chương trình dự bị này sẽ hạn chế không được nhận vào trình độ Master. Điều đó đảm bảo vững chắc cho quá trình học tập liên tục và chất lượng của sinh viên theo học khoá dự bị.

Như vậy, điều kiện để được nhận vào học chuyển tiếp các trình độ tại các Đại học Pháp chất lượng ngày càng khó khăn với sinh viên Việt Nam. Chương trình hợp tác giữa Đại học Lyon 2 và EIS sẽ giúp cho sinh viên tránh được những thất bại khi học tập tại Pháp. Mọi thông tin tư vấn về chương trình này xin liên hệ Phòng Tuyến sinh và Du học, Trường quốc tế EduViet.

 

(Theo EIS)

Bình Luận

Bình Luận

Thêm Bình Luận

Mã bảo mật *