‘Công chúa mía đường’ và đế chế hơn 100 triệu USD

‘Công chúa mía đường’ và đế chế hơn 100 triệu USD


Được coi là người phụ nữ quyền lực nhất ngành mía đường Việt Nam, doanh nghiệp của bà Đặng Huỳnh Ức My đang giữ vị trí số 1 về sản xuất và tiêu thụ đường nội địa.

'Công chúa mía đường' và đế chế hơn 100 triệu USDTheo Hiền Đức – Quang Thắng


Zing

Bài viết gốc được đăng tại đây

Bình Luận

Bình Luận

Thêm Bình Luận

Mã bảo mật *