ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH – MỘT CÁI NHÌN MỚI

 

ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH – MỘT CÁI NHÌN MỚIĐánh giá nhân sự hay cụ thể là đánh giá thành tích của nhân viên trong công ty là một công việc vô cùng quan trọng của một giám đốc nhân sự, một nhà quản lý. “Đánh giá đúng và đủ” thành tích mà một nhân viên làm được sẽ là công cụ để khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên, tạo sự công bằng trong công ty của bạn; và cũng là cơ sở cho công tác “đãi ngộ”, “đào tạo và phát triển” sau này của doanh nghiệp. Vậy “đánh giá thành tích là gì” và “nhà quản trị cần những gì để đánh giá thành tích tốt?”. Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời được hai câu hỏi trên: