ThS Tạ Huy Hùng

ThS Tạ Huy Hùng Phó trưởng bộ môn – Bộ môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp – Trường Đại học Thương Mại Giảng viên, Chuyên gia EduViet, chuyên sâu…

ThS Lê Thu Hương

ThS Lê Thu Hương Trưởng ban Quản trị kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Công ty Cổ phần Logistics Hàng không Giảng viên cao cấp, Chuyên gia EduViet, chuyên…

PGS. TS Mai Thanh Lan

PGS. TS Mai Thanh Lan Trưởng bộ môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp, ĐH Thương Mại Giảng viên cao cấp, Chuyên gia EduViet, chuyên sâu các lĩnh vực đào…