LỊCH KHAI GIẢNG

Khóa HọcThời LượngHọc PhíNgày Khai Giảng
Tổng quan về Tiền lương (Tối 2,4,6)3 buổi1.500.000 VNĐ19/01/2018
Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiệp(Tối 2,4,6)4 buổi2.000.000 VNĐ22/01/2018
Khóa đào tạo xây dựng phương án phân bổ thu nhập theo BHXH mới 20184 buổi3.000.000 VNĐ27,28/01/2018
Khóa đào tạo xây dựng phương án phân bổ thu nhập theo BHXH mới 20184 buổi3.000.000 VNĐ3,4/02/2018
Đánh giá nhân sự cơ bản (Chủ nhật)3 buổi1.500.000 VNĐ28/01/2018
Tổng quan Nghề nhân sự và kỹ năng phân tích công việc (Tối 2,4,6)3 buổi1.500.000 VNĐ29/01/2018
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K104 (Tối 2,4,6)20 buổi6.900.000 VNĐ29/01/2018
Tổng quan Nghề nhân sự và kỹ năng phân tích công việc (Chủ Nhật)3 buổi1.500.000 VNĐ18/03/2018
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K105 (Chủ Nhật)20 buổi6.900.000 VNĐ18/03/2018
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp (Chủ nhật)16 buổi12.000.000 VNĐ25/03/2018

DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC