LỊCH KHAI GIẢNG

Khóa HọcThời LượngHọc PhíNgày Khai Giảng
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K108 (Chủ Nhật)20 buổi6.900.000 VNĐ15/04/2018
Tổng quan và kỹ thuật xây dựng bản mô tả công việc (Chủ Nhật)4 buổi2.000.000 VNĐ15/04/2018
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K109 (Tối 2,4,6)20 buổi6.900.000 VNĐ27/04/2018
Tổng quan và kỹ thuật xây dựng bản mô tả công việc (Tối 2,4,6)4 buổi2.000.000 VNĐ27/04/2018
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp (Chủ nhật)16 buổi12.000.000 VNĐ25/03/2018
Tuyển dụng nhân sự cơ bản (Tối 2,4,6)4 buổi2.000.000 VNĐ22/03/2018
Tuyển dụng nhân sự cơ bản (Chủ nhật)4 buổi2.000.000 VNĐ25/03/2018

DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC