LỊCH KHAI GIẢNG

Khóa HọcThời LượngHọc PhíNgày Khai Giảng
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K112 (Tối 2,4,6)20 buổi6.900.000 VNĐ13/07/2018
Tổng quan và kỹ thuật xây dựng bản mô tả công việc (Tối 2,4,6)4 buổi2.000.000 VNĐ13/07/2018
Ứng dụng BSC & KPI (Chủ Nhật)4 buổi3.500.000 VNĐ15/07/2018
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K112 (Chủ Nhật)20 buổi6.900.000 VNĐ22/07/2018
Tổng quan và kỹ thuật xây dựng bản mô tả công việc (Chủ Nhật)4 buổi2.000.000 VNĐ22/07/2018
Trả lương theo 3P & HAY4 buổi3.500.000 VNĐ29/07/2018
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp (Chủ nhật)16 buổi12.000.000 VNĐ30/09/2018

DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC