Lịch Khai Giảng

Khóa HọcThời LượngHọc PhíNgày Khai Giảng
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K131 (Thứ 2, 4, 6)20 buổi6.900.000 VNĐ06/03/2020
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Thứ 2, 4, 6)3 buổi1.500.000 VNĐ06/03/2020
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K132 (Chủ nhật)20 buổi6.900.000 VNĐ08/03/2020
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Chủ nhật)3 buổi 1.500.000 VNĐ08/03/2020
Tuyển dụng nhân sự cơ bản (Lớp buổi tối)4 buổi2.000.000 VNĐ19/03/2020
Tuyển dụng nhân sự cơ bản (Lớp Chủ nhật)4 buổi2.000.000 VNĐ22/03/2020
KPI cơ bản (Lớp buổi tối)3 buổi1.500.000 VNĐ30/03/2020
KPI cơ bản (Lớp Chủ nhật)3 buổi1.500.000 VNĐ05/04/2020

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY