Lịch Khai Giảng

Khóa HọcThời LượngHọc PhíNgày Khai Giảng
KPI cơ bản3 buổi1.500.000 VNĐ15/03/2019
Tuyển dụng nhân sự4 buổi2.000.000 VNĐ22/03/2019
Tuyển dụng nhân sự4 buổi2.000.000 VNĐ31/03/2019
Khóa đào tạo: Các hình thức sử dụng lao động thay thế việc ký hợp đồng lao động trong doanh nghiệp1 ngày1.500.000 VNĐ31/03/2019
Tiền lương cơ bản3 buổi1.500.000 VNĐ01/04/2019
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K123 (Chủ nhật)20 buổi6.900.000 VNĐ07/04/2019
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Chủ nhật)3 buổi1.500.000 VNĐ07/04/2019
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K124 (Thứ 2,4,6)20 buổi6.900.000 VNĐ10/04/2019
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Thứ 2,4,6)3 buổi 1.500.000 VNĐ10/04/2019
Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiệp4 buổi2.000.000 VNĐ10/04/2019
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp CPO 3416 buổi12.000.000 VNĐ05/05/2019

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY