LỊCH KHAI GIẢNG

Khóa HọcThời LượngHọc PhíNgày Khai Giảng
Tuyển dụng nhân sự cơ bản4 buổi2.000.000 VNĐ16/09/2018
Tuyển dụng nhân sự cơ bản4 buổi2.000.000 VNĐ23/09/2018
Đánh giá nhân sự3 buổi1.500.000 VNĐ30/09/2018
Tiền lương cơ bản3 buổi1.500.000 VNĐ16/09/2018
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K116 (Tối 2,4,6)20 buổi6.900.000 VNĐ27/09/2018
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Tối 2,4,6)3 buổi1.500.000 VNĐ27/09/2018
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K117 (Chủ nhật)20 buổi6.900.000 VNĐ30/09/2018
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Chủ nhật)3 buổi1.500.000 VNĐ30/09/2018
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp K3316 buổi8.400.000 VNĐ (đóng trước 20/9)30/09/2018

DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC