Lịch Khai Giảng

Khóa HọcThời LượngHọc PhíNgày Khai Giảng
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp K3416 buổi 8.400.000 VNĐ (đóng trước 01/03)17/03/2019
Ứng dụng Luật lao động trong doanh nghiệp4 buổi2.000.000 VNĐ09/11/2018
Ứng dụng BSC & KPI4 buổi3.500.000 VNĐ18/11/2018
Tuyển dụng nhân sự cơ bản4 buổi2.000.000 VNĐ18/11/2018
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K121 (Thứ 2,4,6)20 buổi6.900.000 VNĐ01/03/2019
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Thứ 2,4,6)3 buổi1.500.000 VNĐ01/03/2019
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K122 (Chủ nhật)20 buổi6.900.000 VNĐ03/03/2019
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Chủ nhật)3 buổi 1.500.000 VNĐ03/03/2019
Xây dựng hệ thống lương theo 3P & HAY4 buổi3.500.000 VNĐ16/12/2018

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY