Lịch Khai Giảng

Khóa HọcThời LượngHọc PhíNgày Khai Giảng
KPI cơ bản (Tối 2, 4, 6)3 buổi1.500.000 VNĐ02/10/2019
Tiền lương cơ bản (Thứ 2, 4, 6)3 buổi1.500.000 VNĐ09/10/2019
KPI cơ bản (Chủ nhật)3 buổi1.500.000 VNĐ13/10/2019
Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiệp (Chủ nhật)4 buổi2.000.000 VNĐ13/10/2019
Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiệp (Thứ 2,4,6)4 buổi2.000.000 VNĐ16/10/2019
Tiền lương cơ bản (Chủ nhật)3 buổi1.500.000 VNĐ27/10/2019
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K129 (Chủ nhật)20 buổi6.900.000 VNĐ24/11/2019
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Chủ nhật)3 buổi 1.500.000 VNĐ24/11/2019
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K130 (Thứ 2, 4, 6)20 buổi6.900.000 VNĐ29/11/2019
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Thứ 2, 4, 6)3 buổi1.500.000 VNĐ29/11/2019
Xây dựng hệ thống lương theo 3P và HAY4 buổi3.500.000 VNĐ07-08/12/2019
Ứng dụng BSC và KPI trong doanh nghiệp (Chủ nhật)4 buổi3.500.000 VNĐ14-15/12/2019

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY