Nền kinh tế chuyển mình với những chuyển biến đột phá dường như đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có nền kinh tế đang phát triển Việt Nam. Nhân sự trong thời đại mới trên tinh thần đó đã mang một phong cách hiện đại hơn, phong thái hơn nhưng đôi khi vẫn còn cổ kính và rậm rạp.. Đấy là một thực trạng vô cùng nhức nhối và giải pháp khắc chế nó cũng là chủ đề bàn luận chính ngày hôm nay: giải pháp 5S trong nhân sự.

Tuyển dụng nhân sự có thể ví như một quyết định đầu tư vào con người. Phải một thời gian sau thì mới nhận ra được hiệu quả hay hậu quả, trong khi quyết định đầu tư được đưa ra phần lớn dựa vào những thông tin có được trong các cuộc phỏng vấn chỉ độ 30 phút. Hơn nữa, các ứng viên ngày nay lại rất chuyên nghiệp, kỹ năng trả lời phỏng vấn rất hoàn hảo, lại chuẩn bị rất kỹ càng.