HOẠCH ĐỊNH PHÁT TRIỂN NHẤN SỰ

Khai giảng ngày 08/04/2012

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo “Hoạch định và phát triển nhân sự” nhằm trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm hoạch định chiến lược và đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

· Lãnh đạo và cán bộ quản lý của doanh nghiệp

· Các Giám đốc – TP nhân sự, chuyên viên, nhân viên nhân sự tại các doanh nghiệp

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Buổi 1: Giám đốc nhân sự. Tiêu chuẩn năng lực và lộ trình công danh. Thảo luận và đánh giá nhu cầu đào tạo giám đốc nhân sự.

Buổi 2: Hoạch định chiến lược Nhân sự. Từ chiến lược kinh doanh đến chiến lược nhân sự

Buổi 3: Định biên nhân sự. Kế hoạch nhân lực năm, kế hoạch luân chuyển, phát triển, tuyển dụng mới, đào tạo bồi dưỡng. Tính toán chi phí nhân sự, chi phí nghỉ việc, cơ chế giao khoán về định biên nhân sự.

Buổi 4: Đào tạo nhân sự. Phân tích nhu cầu đào tạo – TNA; Xây dựng kế hoạch và ngân sách đào tạo năm; Đánh giá hiệu quả đào tạo; Phát triển giảng viên nội bộ

Buổi 5: Phát triển nhân sự. Lược đồ kế nhiệm, kỹ thuật đánh giá tiềm năng phát triển, lộ trình công danh. Xây dựng và giao kế hoạch phát triển cho đơn vị và cá nhân gắn với mục tiêu con người trong KPI theo BSC của DN

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Chương trình được đào tạo đặc biệt với phương pháp huấn luyện tại chỗ. Học viên áp dụng thực hành ngay các nội dung học tập gắn với công việc. Tính ứng dụng và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn là tiêu chí hàng đầu của chương trình đào tạo này.

GIẢNG VIÊN

· Các chuyên gia tư vấn nhân sự và các Giám đốc nhân sự dày dạn kinh nghiệm tới từ các Tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam.

 

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Ngày khai giảng Lịch học Học phí Học phí ưu đãi
8/4/2012 CN 2.500.000 VND 2.300.000 VND
Điều kiện ưu đãi: Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày
Thời lượng: 05 buổi
Giờ học: 9h-12h và 13h30 – 16h30

Bình Luận

Bình Luận

Thêm Bình Luận

Mã bảo mật *