Bá Tưởng

Đánh giá Nhân sự cơ bản

Email In PDF.

alt

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình đào tạo “Đánh giá Nhân sự cơ bản” nhằm trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm đánh giá Nhân sự trong Doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:

- Cán bộ, nhân viên, chuyên viên nhân sự mới vào nghề hoặc dưới 3 năm kinh nghiệm

- Các Giám đốc, trưởng phòng nhân sự muốn hệ thống hóa kiến thức, kỹ năng quản trị nhân sự cơ bản

- Các cá nhân yêu thích và học từ đầu để theo đuổi nghề nghiệp quản lý nhân sự

NỘI DUNG:

Buổi 1:

- Hệ thống đánh giá và thành tích Doanh nghiệp

- Quy trình đánh giá

- Mục tiêu và chu kì đánh giá

Buổi 2:

- Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá

- KPI đánh giá thành tích

Buổi 3:

- Phỏng vấn đánh giá

- Sử dụng kết quả đánh giá

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

Chương trình được đào tạo đặc biệt với phương pháp huấn luyện tại chỗ. Học viên áp dụng thực hành ngay các nội dung học tập gắn với công việc. Tính ứng dụng và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn là tiêu chí hàng đầu của chương trình đào tạo này.

GIẢNG VIÊN

Các chuyên gia tư vấn nhân sự hàng đầu của EduViet và các Giám đốc nhân sự dày dạn kinh nghiệm tới từ các Tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam