PGS. TS Vũ Hoàng Ngân

PGS. TS Vũ Hoàng Ngân

PGS. TS Vũ Hoàng Ngân
Trưởng bộ môn, Khoa Kinh tế & Quản lý Nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Giảng viên cao cấp, Chuyên gia EduViet, chuyên sâu các lĩnh vực đào tạo về quản trị nhân lực: phân tích công việc, xây dựng khung năng lực, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá; xây dựng quy chế tiền lương.
Tham gia giảng dạy các chương trình inhouse về quản trị nhân lực của EduViet.


Quá trình đào tạo

Học hàm Phó Giáo sư, ngành Kinh tế & Quản lý 2007
Tiến sỹ – Đại học Paris V, Sorbonne 1998
Cử nhân Chuyên ngành kinh tế Lao động – Trường đại học Kinh tế Quốc Dân 1990


Kinh nghiệm giảng dạy và công tác

Giảng viên cao cấp, Chuyên gia EduViet, chuyên sâu các lĩnh vực đào tạo về quản trị nhân lực: phân tích công việc, xây dựng khung năng lực, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá; xây dựng quy chế tiền lương.

Tham gia giảng dạy các chương trình inhouse về quản trị nhân lực của EduViet.

2008 – nay
Phó trưởng khoa, kiêm trưởng bộ môn, Khoa kinh tế & Quản lý Nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 11/2008 – nay
Trưởng bộ môn, Khoa Kinh tế & Quản lý Nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2003 -2008
Giảng viên, Khoa Kinh tế & Quản lý Nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1993 – 2002


Kinh  nghiệm tư vấn

Xây dựng quy chế lương và hoàn thiện hệ thống lương 3P cho Tổng công ty Viễn thông quốc tế (VTN) 2013-2014
Xây dựng quy chế tiền lương cho Công ty cổ phần GP 9 Hà Nội 10-12/1011
Xây dựng quy chế tiền lương, thỏa ước lao động tập thể cho Công ty TNHH Khí đốt Gia định. 2011
Xây dựng hệ thống bản mô tả công việc, hệ thống thang bảng lương, đánh giá thực hiện công việc, và quy chế tiền lương cho Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Toàn Phát (TOPACO) 2010
Xây dựng hệ thống thang bảng lương và quy chế tiền lương cho Công ty Chứng khoán Hải Phòng (HASECO) 2009
Xây dựng đề án thí điểm chi trả tiền lương theo nguyên tắc gắn với kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của VIETTEL 2009
 Xây dựng hệ thống thang bảng lương cho TASCO 2009
Tham gia thường xuyên các phiên tư vấn trực tiếp cho các doanh nghiệp trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 2005 – 2007
Tham gia kỳ thi chọn Trạng Nguyên FPT năm 2006 (ra đề thi và đánh giá) 2008 – 2009
Dự án tư vấn quản trị nguồn nhân lực cho Trường Trung học dạy nghề Hoa Sữa, 2003
Tái cơ cấu tổ chức và hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự cho công ty Cổ phần cơ điện lạnh SEAREFICO (Tái cơ cấu, tuyển dụng, hệ thống thang bảng lương)

2002 – 2003

Bình Luận

Bình Luận

Thêm Bình Luận

Mã bảo mật *