ThS Lê Thu Hương

Áp dụng luật lao động 2019 trong doanh nghiệp

ThS Lê Thu Hương
Trưởng ban Quản trị kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Công ty Cổ phần Logistics Hàng không
Giảng viên cao cấp, Chuyên gia EduViet, chuyên sâu các lĩnh vực đào tạo về quản trị nhân lực: phân tích công việc, xây dựng khung năng lực, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá; xây dựng quy chế tiền lương.
Tham gia giảng dạy các chương trình inhouse về quản trị nhân lực của EduViet


Quá trình đào tạo

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Viện Công nghệ Châu Á (Thái lan) 2009
Cử nhân Kinh tế – Trường ĐH Ngoại thương Hà nội 2000
Cử nhân ngoại ngữ Tiếng Anh – Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà nội 1996
Cử nhân ngoại ngữ Tiếng Nga – Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà nội 1994


Kinh nghiệm giảng dạy và công tác

Giảng viên cao cấp, Chuyên gia EduViet, chuyên sâu các lĩnh vực đào tạo về quản trị nhân lực: phân tích công việc, xây dựng khung năng lực, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá; xây dựng quy chế tiền lương.

Tham gia giảng dạy các chương trình inhouse về quản trị nhân lực của EduViet.

2008 – nay
Trưởng ban Quản trị kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Công ty Cổ phần Logistics Hàng không 2012 – nay
Trưởng ban Tổ chức Nhân sự – Tập đoàn GELEXIMCO 2011 – 2012
Giám đốc Nhân sự  – Tập đoàn ELCOM 2007 – 2011
Giám đốc Nhân sự  – Công ty Mega Lifesciences Co 1997 – 2007


Kinh  nghiệm tư vấn

Hệ thống đánh giá theo BSC – KPIs trong toàn bộ hệ thống ALS và các công ty thành viên 2013 – nay
Dự án XD hệ thống QTNNL tại các công ty thành viên Tổng Công ty Điện lực 2015 – 2016
Dự án XD hệ thống QTNNL Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí – Tổng công ty Dầu khí VN 2015 – 2016
Xây dựng hệ thống MTCV và quy chế tiền lương cho công ty cổ phần TID, EduViet. 2011
Tái cơ cấu tổ chức và hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự công ty cổ phần Lilama3. Tái cơ cấu, định biên và đánh giá năng lực, thiết kế hệ thống đánh giá và tiền lương. Tổng số chức danh 87 chức danh và 124 cán bộ nhân viên, EduViet. 2009
Xây dựng và ứng dụng từ điển năng lực cho Công ty cổ phần điện tử viễn thông Elcom. Tổng số 102 chức danh và 243 cán bộ nhân viên. Xây dựng từ điển năng lực, triển khai đánh giá năng lực phục vụ đào tạo và trả lương theo năng lực, EduViet 2008 – 2009
Thực hiện xây dựng MTCV, tiêu chuẩn công việc, đánh giá năng lực và xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển NNL,C.Doc. 2007 – 2008

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mã bảo mật *