ThS Hoàng Việt Cường

Áp dụng luật lao động 2019 trong doanh nghiệp

ThS Hoàng Việt Cường
Giám đốc điều hành & Trưởng ban tái cơ câu doanh nghiệp, Công ty cổ phần TASCO (TASCO)
Giảng viên cao cấp Tổ chức tư vấn giáo dục Việt Nam – Eduviet

Quá trình đào tạo
MBA Quản lý công nghệ và kinh doanh quốc tế, 2003
Học viện công nghệ châu Á (AIT) , Thái Lan 2001 – 2003
Kỹ sư kinh tế vận tải, Đại học giao thông vận tải Hà Nội 1989 – 1994
Kinh nghiệm giảng dạy và công tác
Giảng viên cao cấp Tổ chức tư vấn giáo dục Việt Nam – Eduviet 2012 – nay
Giám đốc điều hành & Trưởng ban tái cơ câu doanh nghiệp, Công ty cổ phần TASCO (TASCO) 2009 – nay
Tổng giám đốc, Công ty cổ phần TASCO (TASCO) 2007 – 2009
Điều phối viên chương trình quốc gia Việt Nam – Chương trình làm sạch không khí Thụy Sĩ (SVCAP), Quản lý dự án: Chương trình phát triển quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, Cơ quan bảo vệ môi trường Việt Nam 2005 – 2007
Giám đốc văn phòng phát triển cộng đồng và môi trường (ENCOMD), viện năng suất Việt Nam (VPC) 2003 – 2005
Trợ lý giám đốc. Chuyên gia môi trường. Thư ký ủy bạn đối phó sự cố tràn dầu, Bộ phận phát triển công nghệ của tập đoàn PETROLIMEX 1994 – 2003
Kinh  nghiệm tư vấn
Dự án tái cơ cấu doanh nghiệp cho TASCO 2011- 2012 2011 – 2012
Cải thiện hiệu suất SME thông qua ứng dụng EPI 2003 – 2004
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho trạm xăng dầu của Petrolimex 2000 – 2002

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mã bảo mật *