Danh sách các khóa học

Khóa HọcThời LượngHọc PhíNgày Khai Giảng
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp K3316 buổi 8.400.000 VNĐ (đóng trước 11/10)21/10/2018
Ứng dụng Luật lao động trong doanh nghiệp4 buổi2.000.000 VNĐ09/11/2018
Ứng dụng BSC & KPI4 buổi3.500.000 VNĐ18/11/2018
Tuyển dụng nhân sự cơ bản4 buổi2.000.000 VNĐ18/11/2018
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K120 (Thứ 2,4,6)20 buổi6.900.000 VNĐ30/11/2018
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Thứ 2,4,6)3 buổi1.500.000 VNĐ30/11/2018
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K121 (Chủ nhật)20 buổi6.900.000 VNĐ02/12/2018
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Chủ nhật)3 buổi 1.500.000 VNĐ02/12/2018
Xây dựng hệ thống lương theo 3P & HAY4 buổi3.500.000 VNĐ09/12/2018

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY