Danh sách các khóa học

Khóa HọcThời LượngHọc PhíNgày Khai Giảng
Triển khai KPI cho doanh nghiệp 20192 buổi1.200.000 VNĐ24/02/2019
Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiệp4 buổi2.000.000 VNĐ27/02/2019
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp K3416 buổi 8.400.000 VNĐ (đóng trước 01/03)17/03/2019
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K121 (Thứ 2,4,6)20 buổi6.900.000 VNĐ01/03/2019
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Thứ 2,4,6)3 buổi1.500.000 VNĐ01/03/2019
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K122 (Chủ nhật)20 buổi6.900.000 VNĐ03/03/2019
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Chủ nhật)3 buổi 1.500.000 VNĐ03/03/2019
Tiền lương cơ bản3 buổi1.500.000 VNĐ10/03/2019
Khóa đào tạo: Các hình thức sử dụng lao động thay thế việc ký hợp đồng lao động trong doanh nghiệp1 ngày1.500.000 VNĐ31/03/2019

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY