Danh sách các khóa học

Khóa HọcThời LượngHọc PhíNgày Khai Giảng
KPI cơ bản3 buổi1.500.000 VNĐ20/05/2020
Tuyển dụng nhân sự cơ bản (Lớp Chủ nhật)4 buổi2.000.000 VNĐ24/05/2020
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K134 (Thứ 2, 4, 6)20 buổi6.900.000 VNĐ22/06/2020
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Thứ 2, 4, 6)3 buổi 1.500.000 VNĐ22/06/2020
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K133 (Chủ nhật)20 buổi6.900.000 VNĐ28/06/2020
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Chủ nhật)3 buổi1.500.000 VNĐ28/06/2020
Hướng dẫn Áp dụng Quy định mới của Bộ Luật lao động Năm 2019 trong QTNS doanh nghiệp4 buổi3.000.000 VNĐ11/07/2020
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K135 (Chủ nhật)20 buổi6.900.000 VNĐ26/07/2020
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K136 (Thứ 2, 4, 6)20 buổi6.900.000 VNĐ31/07/2020

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY