Danh sách các khóa học

Khóa HọcThời LượngHọc PhíNgày Khai Giảng
Ứng dụng BSC và KPI trong doanh nghiệp4 buổi3.500.000 VNĐ25/05/2019
Ứng dụng BSC và KPI trong doanh nghiệp4 buổi3.500.000 VNĐ26/05/2019
Trả lương theo 3P & HAY4 buổi3.500.000 VNĐ01/06/2019
Trả lương theo 3P & HAY4 buổi3.500.000 VNĐ02/06/2019
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K125 (Thứ 2,4,6)20 buổi6.900.000 VNĐ28/06/2019
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Thứ 2,4,6)3 buổi 1.500.000 VNĐ28/06/2019
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K126 (Chủ nhật)20 buổi6.900.000 VNĐ30/06/2019
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Chủ nhật)3 buổi1.500.000 VNĐ30/06/2019

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY