Danh sách các khóa học

Khóa HọcThời LượngHọc PhíNgày Khai Giảng
Tuyển dụng nhân sự cơ bản4 buổi2.000.000 VNĐ12/07/2019
KPI cơ bản3 buổi1.500.000 VNĐ22/07/2019
Tuyển dụng nhân sự cơ bản4 buổi2.000.000 VNĐ28/07/2019
Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiệp4 buổi2.000.000 VNĐ29/07/2019
Trả lương theo 3P & HAY4 buổi3.500.000 VNĐ07/08/2019
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K127 (Thứ 2,4,6)20 buổi6.900.000 VNĐ06/09/2019
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Thứ 2,4,6)3 buổi 1.500.000 VNĐ06/09/2019
Nghề nhân sự chuyên nghiệp K128 (Chủ nhật)20 buổi6.900.000 VNĐ08/09/2019
Tổng quan nghề nhân sự và mô tả công việc (Chủ nhật)3 buổi1.500.000 VNĐ08/09/2019

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY