Các gói tư vấn

1. Xây dựng bản đồ chiến lược sử dụng công cụ BSC

Hoạch định chiến lược là một hoạt động quản trị tổ chức được dùng để thiết lập ưu tiên công việc, tập trung nguồn lực, củng cố hoạt động vận hành, đảm bảo nhân viên và các bên liên quan đang làm việc vì những mục tiêu chung, thiết lập sự đồng thuận về những kết quả/thành quả mong đợi, và đánh giá, điều chỉnh định hướng của tổ chức trước những thay đổi của môi trường.

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ áp dụng một quy trình toàn diện và nghiêm ngặt để hỗ trợ ban lãnh đạo của công ty khách hàng đưa ra những quyết định căn cơ mà sẽ giúp định hình chân dung của tổ chức, khách hàng của tổ chức là ai, tổ chức cần phải làm gì, vì sao lại làm những việc ấy, làm thế nào tổ chức trở nên khác biệt, nhằm hướng đến sự phát triển trong tương lai.

Khi quá trình hoạch định chiến lược hay soát xét chiến lược được triển khai hiệu quả, nó không chỉ thể hiện rõ ràng con đường mà tổ chức đang đi, những hành động cụ thể cần thực hiện để tổ phát triển, mà còn giải đáp được câu hỏi: “Làm thế nào biết được đã thành công hay chưa?”. Trên cơ sở này, chúng tôi thể hiện phương pháp hoạch định chiến lược của mình thành kế hoạch cụ thể mà có thể được tích hợp một cách mượt mà vào hệ thống Balanced Scorecard nếu công ty có yêu cầu.

2. Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá thành tích theo KPI

Là một trong những công ty tư vấn đầu tiên cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc (KPI), Eduviet hiện là công ty tư vấn giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc (KPI) theo phương pháp BSC. Eduviet đã thực hiện thành công nhiều dự án tư vấn KPI cho nhiều doanh nghiệp ở Việt nam.

Quy trình xây dựng KPI:

 1. Thống nhất định hướng chiến lược
 2. Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 3. Chuẩn hóa chức năng bộ phận
 4. Chuẩn hóa hệ thống chức danh
 5. Xây dựng mô tả công việc
 6. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả theo KPI và Quy chế đánh giá KPI

3. Xây dựng từ điển năng lực và khung năng lực

Từ điển năng lực là tất cả các năng lực được chuẩn hóa và áp dụng cho mọi chức danh công việc tại tổ chức, đảm bảo phù hợp với giá trị cốt lõi, văn hóa và đặc thù tính chất công việc. Tùy từng tổ chức sẽ có bộ Từ điển năng lực đặc trưng phù hợp với chiến lược kinh doanh và văn hóa của mỗi tổ chức.

Các bước xây dựng từ điển năng lực

 1. Phân tích công việc
 2. Xác định tiêu chuẩn năng lực
 3. Xem xét văn hóa và đặc thù của doanh nghiệp
 4. Xây dựng tự điển năng lực

Eduviet cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng Khung năng lực và đánh giá năng lực nhân viên theo Khung năng lực. Không chỉ là một trong những công ty tư vấn đầu tiên tại Việt nam cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng khung năng lực và tích hợp vào hệ thống lương 3P và chiến lược nhân sự, sau nhiều dự án, Eduviet đã phát triển công cụ xây dựng Khung năng lực với mức độ tự động hóa cao, tạo thuận tiện cho người sử dụng.

Quy trình xây dựng Khung năng lực:

 1. Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 2. Chuẩn hóa chức năng bộ phận
 3. Chuẩn hóa hệ thống chức danh
 4. Xây dựng mô tả công việc
 5. Thiết kế khung năng lực chung
 6. Xây dựng khung năng lực cho các vị trí
 7. Đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực

4. Xây dựng quy chế trả lương 3P

Eduviet cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho các doanh nghiệp. Hệ thống lương 3P giúp doanh nghiệp có một hệ thống đãi ngộ phù hợp trong đó lương nhân viên được trả cho các yếu tố quan trọng như vị trí công việc, năng lực của nhân viên và kết quả thực hiện công việc.

Quy trình xây dựng hệ thống lương 3P:

 1. Thống nhất định hướng chiến lược
 2. Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 3. Chuẩn hóa chức năng bộ phận
 4. Chuẩn hóa hệ thống chức danh
 5. Xây dựng mô tả công việc
 6. Xây dựng khung năng lực
 7. Đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực
 8. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả và Quy chế đánh giá
 9. Đánh giá giá trị công việc
 10. Xây dựng Quy chế và Hệ thống lương 3P

5. Xây dựng hệ thống mô tả công việc và tiêu chuẩn chức năng chuyên môn

 

Mục tiêu thiết kế và xây dựng Bản mô tả công việc và Tiêu chuẩn chức danh:

 • Phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa các đơn vị, phòng ban và các chức danh công việc.
 • Giúp người lao động biết rõ trách nhiệm, công việc của mình
 • Là cơ sở để tuyển dụng, phân công công việc, đào tạo kỹ năng làm việc
 • Là cơ sở kiểm tra, đánh giá hiệu quả làm việc của từng nhân viên
 • Là cơ sở để đánh giá giá trị công việc và trả lương, thưởng, đãi ngộ khác

Eduviet sẽ cùng bạn đạt được các mục tiêu trên thông qua các bước tư vấn:

 • Nghiên cứu về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị
 • Lựa chọn phương pháp và thiết kế phiếu khảo sát
 • Khảo sát và phân tích công việc…
 • Xác định mục tiêu, kết quả mong đợi của từng vị trí chức danh
 • Xác định các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn công việc cụ thể
 • Xác định các yêu cầu đối với người thực hiện công việc

6. Xây dựng hệ thống và đánh giá năng lực theo ASK

7. Xây dựng chiến lược phát triển và đào tạo nguồn nhân lực


Eduviet cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự và kế hoạch đào tạo cho các doanh nghiệp.

Xây dựng chiến lược nhân sự giúp các doanh nghiệp xác định rõ các nhóm nhân sự chiến lược, có định hướng rõ ràng trong việc phát triển đội ngũ nhân sự, “Buy” or “Make”. Dịch vụ này cũng giúp xây dựng kế hoạch đào tạo cho đội ngũ nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp dựa trên đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực theo khung năng lực.

Quy trình chiến lược nhân sự:

 1. Thống nhất định hướng chiến lược phát triển
 2. Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 3. Chuẩn hóa chức năng bộ phận
 4. Chuẩn hóa hệ thống chức danh
 5. Xây dựng mô tả công việc
 6. Xây dựng khung năng lực
 7. Xây dựng chiến lược nhân sự
 8. Đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực
 9. Xây dựng kế hoạch đào tạo theo khung năng lực

8. Xây dựng quy chế, quy trình và chính sách tuyển dụng

9. Xây dựng bộ công cụ phỏng vấn và đánh giá ứng viên

10. Tư vấn đánh giá và phỏng vấn tuyển dụng ứng viên

11. Xây dựng bản đồ năng lực nhân sự, chiến lược quản lý và định hướng quản lý nhân tài

12. Tư vấn tái cấu trúc hệ thống

Eduviet cung cấp dịch vụ Tư vấn Tái cơ cấu (Tái cấu trúc) theo chiến lược kinh doanh.cho các doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn tái cơ cấu giúp doanh nghiệp có bộ máy tổ chức gọn nhẹ và phù hợp với định hướng chiến lược, từ đó tạo hiệu quả cao trong việc theo đuổi các mục tiêu chiến lược cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Dịch vụ Tư vấn Tái cơ cấu (Tái cấu trúc) bao gồm: 

 • Đánh giá cơ cấu tổ chức theo chuỗi giá trị và chiến lược kinh doanh
 • Tái cơ cấu tổ chức và điều chỉnh hệ thống chức danh
 • Tái cấu trúc quy trình kinh doanh

13. Xây dựng và thiết kế hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp hiệu quả

Một chuyên gia về tổ chức đã nói: “Muốn phá vỡ một tổ chức, chỉ cần làm rối loạn cơ chế vận hành và các mối quan hệ”

Cơ chế vận hành bao gồm từ chế độ trách nhiệm, phối hợp, cách thức ra quyết định, các nguyên tắc sử dụng nguồn lực đến các mối quan hệ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Nếu cơ cấu là “phần cứng” thì cơ chế chính là “phần mềm” của tổ chức, được xác định nhằm đảm bảo bộ máy hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả theo đúng định hướng chiến lược.

Trách nhiệm, quyền hạn, cơ chế phối hợp của ban lãnh đạo và giữa các bộ phận không rõ ràng, chồng chéo. Các nguyên tắc làm việc và ứng xử không được thiết lập. Các quy định về sử dụng tài chính, tài sản và thông tin không được tường minh và có tính hiệu lực. Các chuẩn mực quan hệ với đối tác, khách hàng không được xác lập v..v. Những điều này đều có thể gây thất thoát, rối loạn, xung đột, thậm chí vô hiệu hoá hoạt động của tổ chức.

Bạn cần cải tiến, kiện toàn hơn nữa cơ chế quản lý doanh nghiệp của mình với các yêu cầu như:

 • Hoàn thiện cơ chế điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty nhằm làm rõ vai trò và trách nhiệm của từng cấp, từng vị trí trong quản lý.
 • Phân cấp quản lý tài chính, tăng cường kiểm soát chi phí nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong huy động và sử dụng.
 • Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Xây dựng quy trình tuyển dụng, đánh giá và đào tạo nhằm sử dụng và phát triển nguồn nhân lực một cách hữu hiệu.
 • Thiết lập quy trình quản lý nội bộ; Hợp lý hóa quy trình làm việc, bảo mật thông tin, hệ thống lập kế hoạch và báo cáo v..v.
 • Thiết lập những chuẩn mực, nguyên tắc kinh doanh và ứng xử trong và ngoài doanh nghiệp, phù hợp với giá trị văn hoá mà doanh nghiệp theo đuổi.
 • Xác định các chế độ, lề lối làm việc, biện pháp khuyến khích, khen thưởng cho từng đối tượng lao động v..v. nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh.

Eduviet sẽ cùng bạn thực hiện các yêu cầu trên thông qua các bước tư vấn:

 • Khảo sát và phân tích thực trạng vấn đề
 • Đánh giá sự cần thiết và mục tiêu cần đạt được
 • Xác định phạm vi và phương pháp tiến hành
 • Xây dựng nội dung quản lý và soạn thảo tài liệu
 • Hướng dẫn áp dụng, triển khai và đánh giá thực hiện

CÁC GÓI TƯ VẤN ĐÃ THỰC HIỆN

Dự ánNội dung chính
Hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự cho Công ty DPT- Hệ thống hóa lại toàn bộ chiến lược cho DPT
- Xây dựng toàn bộ hệ thống quản trị nhân sự cho DPT
- Đánh giá và bố trí lại, tuyển dụng mới cho hệ thống nhân sự của DPT.
Hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự LILAMA3- Rà soát chiến lược LILAMA3
- Xây dựng lại hệ thống chức năng nhiệm vụ các đơn vị
- Xây dựng hệ thống MTCV và Tiêu chuẩn công việc
- Đánh giá năng lực toàn bộ CBNV và tư vấn bố trí sử dụng
- Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự
- Xây dựng hệ thống lương và đãi ngộ
Nghiên cứu Phát triển Nguồn Nhân Lực trong ngành Khoa học và Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo – Dự án IPP tài trợ bởi Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan- Nghiên cứu Phát triển Nguồn Nhân lực trong ngành Khoa học và Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo
Thiết kế và triển khai hệ thống đánh giá hoàn thiện công việc cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây Dựng số 1 Hà Nội – HICC1- Thiết kế và vận hành hệ thống đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cho HICC1,
- Xây dựng hệ thống trả lương theo thành
Tái cấu trúc và Hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự cho Công ty Mía đường Lam Sơn – Lasuco- Rà soát và đánh giá chiến lược Lasuco
- Xây dựng lại cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các đơn vị, phòng ban
- Xây dựng hệ thống Mô tả công việc cho các vị trí công việc
- Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích CBNV
- Xây dựng hệ thống lương & đãi ngộ
Tư vấn tuyển dụng cho Công ty cổ phàn vận tải và thương mai - VITRANIMEX- Tuyển dụng nhân sự cao cấp
Tư vấn tuyển dụng cho Công ty cổ phần bao bì HABECO- Tuyển dụng nhân sự cao cấp
Tư vấn tuyển dụng cho Công ty Cổ phần Thông Minh MK- Tuyển dụng nhân sự cao cấp
Tư vấn tuyển dụng cho Công ty TNHH một thành viên du lịch giải trí thiên đường Bảo Sơn- Tuyển dụng nhân sự cao cấp
Xây dựng chiến lược và hệ thống thang bảng lương cho Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK – XNK Logistic- Xây dựng Bộ chiến lược công ty
- Đào tạo và chuyển giao Công cụ chiến lược
- Xây dựng cấu trúc tiền lương, mô tả công việc, hệ thổng thang bảng lương, bổ nhiệm lương
Xây dựng chương trình Quyền mua cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên cho Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Binh - PEACESOFT- Xây dựng quy chế thưởng cổ phiếu
- Xây dựng hệ thống biểu mẫu
Xây dựng hệ thống lương theo công viêc và đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam – Vinachem- Xây dựng hệ thống trả lương hiện đại với các vị trí công việc
- Xây dựng quy chế trả lương gắn với hiệu quả, thành tích của các đơn vị, phù hợp với các quy định hiện hành
Xây dựng hệ thống lương và đánh giá thành tích của Công ty Siêu Thanh (máy văn phòng, tin học và tài chính)- Đánh giá lại toàn bộ hệ thống quản trị nhân sự của Siêu Thanh.
- Tư vấn rà soát và tái cơ cấu tổ chức khối hành chính văn phòng.
- Xây dựng hệ thống thang bảng lương hiện đại và chính sách đãi ngộ
- Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích cho toàn hệ thống theo mô hình quản trị theo mục tiêu MBO.
Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Báo Lao Động- Xây dựng hệ thống bản mô tả công việc
- Thiết lập hệ thống đánh giá mức độ hoàn thành công việc
Xây dựng hệ thống thang bảng lương - Công ty Cổ phần TID- Chuẩn hóa hệ thống bản MTCV
- Xây dựng thang bảng lương theo Hay và 3Ps
Xây dựng hệ thống đào tạo phát triển cho Tổng Công ty Vận tải Hà Nội - Transerco- Đánh giá lại công tác đào tạo tại Trung tâm đào tạo Transerco
- Đánh giá và đào tạo giảng viên
- Xây dựng hệ thống giáo trình và phương pháp giảng dạy cho Trung tâm Đào tạo phục vụ công tác đào tạo CBNV Transerco
Xây dựng hệ thống đánh giá cho Công ty Thiên Hòa An (máy xây dựng, máy phát điện)- Đánh giá lại toàn bộ hệ thống quản trị nhân sự của Thiên Hòa An.
- Rà soát và xây dựng toàn bộ quy trình nghiệp vụ, mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc các chức danh.
- Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự phục vụ cho công tác bố trí cán bộ và chế độ đãi ngộ của Thiên Hòa An.
- Đánh giá lại toàn bộ mức độ đáp ứng so với tiêu chuẩn công việc và đào tạo bổ sung cho Ban Lãnh đạo và CBNV Thiên Hòa An.
Xây dựng hệ thống đánh giá mức độ hoàn thành công việc (KPIs) cho Eurowindow, Tập đoàn TM & Trans- Xây dựng toàn bộ hệ thống đánh giá thành tích cho khối Kinh doanh, Hành chính và Nhà máy của Eurowindow
- Hoàn thiện chi tiết bộ chỉ số KPIs cho từng vị trí chức danh công việc và quy trình, biểu mẫu đánh giá.
Xây dựng từ điển năng lực và đánh giá mức độ đáp ứng nhân lực của Tập đoàn Elcom (điện tử - viễn thông)- Đánh giá lại toàn bộ chiến lược của Elcom Group.
- Đánh giá lại toàn bộ hệ thống quản trị nhân sự của Elcom Group.
- Xây dựng từ điển năng lực cho toàn tập toàn, tiêu chuẩn chức danh công việc.
- Đánh giá năng lực toàn bộ đội ngũ lãnh đạo và CBNV của Elcom so với chuẩn năng lực chức danh công việc
- Hoàn thiện lại toàn bộ hệ thống quản trị nhân sự của Elcom
Đánh giá và hoàn thiện hệ thống quy trình – Công ty TNHH An Phát- Rà soát và đánh giá lại toàn bộ hệ thống quy trình nghiệp vụ của công ty
- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống quy trình