VỀ EDUVIET

Tổ chức Tư vấn Giáo dục Việt Nam – EduViet

Thành lập năm 2008, phát triển dựa trên các giá trị chính trực, sáng tạo, hợp tác và thấu hiểu khách hàng, EduViet giữ vững và phát huy danh tiếng tiên phong đào tạo và tư vấn nhân sự tại Việt Nam.

Xem chi tiết

Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp

EduViet cung cấp các chương trình đào tạo in-house, dịch vụ tư vấn quản lý và nhân sự chuyên nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, phát triển bền vững và đóng góp cho xã hội

ĐÀO TẠO IN-HOUSE

Các chương trình đào tạo và huấn luyện cá nhân được thiết kế theo yêu cầu giúp khách hàng nâng cấp đội ngũ nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh

TƯ VẤN QUẢN LÝ

Các dịch vụ tư vấn giúp khách hàng chuyển đổi tổ chức, quản lý nhân sự và phát triển nguồn nhân lực một cách hệ thống, bền vững trong thế giới VUCA

DỊCH VỤ NHÂN SỰ

Các dịch vụ đánh giá nhân sự, tư vấn tuyển dụng nhân sự cấp cao và cung ứng nguồn nhân sự giúp khách hàng trở nên linh hoạt, hiệu quả

Chương trình đào tạo public

Giúp người học trở nên hiệu quả, thích ứng với thay đổi, nâng cao giá trị bản thân và đạt trạng thái hạnh phúc tại nơi làm việc

Cập nhật về EduViet

Hơn 12 năm đồng hành với doanh nghiệp và cộng đồng nhân sự, EduViet không ngừng nỗ lực thấu hiểu khách hàng, tạo ra giá trị mới và trải nghiệm đầy ý nghĩa cho khách hàng

Tải Brochure